Kaikki kirjoittajan Nea Raahenmaa artikkelit

Tulevaisuuden suunnittelua Studia-messuilla

preview

Opiskelijat ovat jatkuvasti vaikeiden valintojen edessä. Se kaukana häämöttänyt tulevaisuus koittaakin jo nyt, kun pitää päättää mahdollinen jatko-opintopaikka toisen asteen koulutuksen jälkeen. Mikä minua kiinnostaa? Missä olen taitava? Minne haen seuraavaksi? Nämä kysymykset pyörivät varmasti jokaisen abiturientin mielessä.

Messukeskuksessa 3. – 4.12 järjestetyt STUDIA-messut esittelivät nuorille eri ura- ja opiskeluvaihtoehtoja. Tapahtumassa olivat mukana kaikki kotimaiset yliopistot ja lisäksi ammattikorkeakouluja, kansanopistoja sekä toisen asteen oppilaitoksia. Lisäksi mukana oli tietoa kansainvälisistä opinahjoista ja vaihto-opiskelumahdollisuuksista. Studiassa esittäytyivät valmennuskursseja järjestävät yritykset, monet järjestöt ja liitot. Messuilla oli mahtava mahdollisuus keskustella eri oppilaitoksissa opiskelevien nuorten kanssa henkilökohtaisesti. Messuilta tarttui mukaan myös monipuolinen kassillinen osastoilta jaettavaa materiaalia!

Valmennuskurssit

Päätettyään tulevan jatko-opintosuunnitelman alkaa nuorella rankka pääsykokeisiin valmistautuminen. Miten aikataulutan lukemisen? Mihin kaupunkiin tai kouluun haen opiskelemaan alaa? Pääsenkö sisään? Valmistautumista yliopistoon tai korkeakouluihin pyrkimisessä helpottavat valmennuskurssit. Kilpailu opiskelupaikoista on erittäin kireää, ja siksi monet päätyvät osallistumaan valmennuskurssille itsenäisen opiskelun tueksi.

Studiassa esittäytyivät monet valmennuskursseja järjestävät yritykset, muun muassa:

Takuuvalmennus tarjoaa kursseja kauppatieteisiin hakeville. Laadun takeena heillä on laatutakuu:  mikäli ei pääse sisään ensimmäisellä kerralla, saa seuraavan kurssin ilmaiseksi. Yli vuosikymmenen kestäneen valmennuskokemuksen perusteella he uskovat voivansa sanoa, mitä kauppakorkeaan sisäänpääsy edellyttää.

Valmennuskeskus tarjoaa valmennuskursseja eri aloille hakeville. Tarjolla on arkkitehtuuria, biologiaa, farmasiaa, historiaa, kasvatustieteitä, kauppatieteitä, maantiedettä, lääketiedettä, psykologiaa ja valtiotieteitä. Oppilaista huolenpitäminen, laadukas valmennus ja korkeatasoiset opettajat ovat olleet Valmennuskeskuksen mukaan heidän menestystekijänsä alusta alkaen.

Huippuvalmennus tarjoaa myös erittäin monen alan valmennuskursseja. Huippuvalmennus kertoo tarjoavansa huippukoulutetut opettajat, laajat kurssit, monipuoliset oppimismenetelmät ja yksilöllistä opetusta.

Pääsykokeissa menestyminen vaatii kuitenkin pääasiassa omaa tahtoa eikä edellytä kallista kurssia. Valmennuskursseille osallistuminen toki auttaa saamaan lukurutiinin ylle ja kertaamaan oleellisimmat asiat. Avaintekijät ovat kyky tehdä työtä pitkäjänteisesti ja palava tahto pääsykokeessa menestymiseen!

 

HUMAK – Humanistinen ammattikorkeakoulu

Opiskelu on yksi elämän kohokohdista. Useille se on ensimmäinen askel matkalla kotoa maailmalle. Se on elämänvaihe, jossa on muutakin sisältöä kuin vain opiskelua” kuvailee Humanistisen ammattikorkeakoulun esite lupaavasti. Osaston esittelijä kertoo opiskelun olevan käytännönläheistä – ihmisistä todella välitetään. Opiskelijat pääsevät esimerkiksi työskentelemään kehitysvammaisten parissa, mikä kertookin yhdessä tekemisen, yhteisöllisen oppimisen ja avoimen vuorovaikutuksen tärkeydestä alalla. Työelämää pääsee harjoittelemaan jo opintojen alusta asti oman alansa ihmisten kanssa. Opinnot painottuvat yhdessä tekemiseen ja kokemiseen. Humanistisesta ammattikorkeakoulusta voi valmistua yhteisöpedagogiksi, kulttuurituottajaksi tai tulkiksi. Opiskella voi Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa tai Turussa.

 

Maanpuolustuksesta ja lainvalvonnasta kiinnostuneelle – Puolustusvoimat ja Poliisiammattikorkeakoulu

Puolustusvoimien osasto erottui hyvin muiden osastojen seasta Messukeskukseen sisälle ajetun suuren partioajoneuvon avulla. Partioajoneuvo ei ollut ainoa Puolustusvoimien edustaja, vaan sen ympärillä pyöri monenlaisiin sotilaspukuihin pukeutuneita henkilöitä, jotka kertoivat työstään ja antoivat informaatiota Puolustusvoimien tehtävistä niistä kiinnostuneille. Itse saimme informaatiota kansainvälisistä valmiusjoukoista, joihin on mahdollista varusmiespalvelun jälkeen hakeutua. Koulutuksesta valmistuvilla rauhanturvaajilla on parhaat mahdollisuudet päästä kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin muun muassa Kosovoon, Afganistaniin ja Libanoniin. Hakijalta odotetaan muun muassa A-luokan palveluskelpoisuutta, tyydyttävää englannin kielen taitoa sekä B-luokan ajokorttia. Lisäetuina ovat muun muassa C-luokan ajokortti ja sopiva siviilikoulutus, kuten esimerkiksi kirvesmiehen tai sähköalan koulutus. Pääsykokeista ja valintatilaisuudesta voi lukea tarkemmin Porin prikaatin verkkosivuilta kohdasta ”Kansainvälinen valmiusjoukko”.

Puolustusvoimien partioajoneuvo ei ollut Messukeskuksen ainoa moottoriajoneuvo, sillä sen välittömässä läheisyydessä olivat poliisin partioauto ja -moottoripyörä edustamassa monen virkapukuisen poliisin kanssa Suomen poliisia. Osastolla saimme informaatiota Tampereen Hervannassa sijaitsevavasta Poliisiammattikorkeakoulusta (Polamk), joka on Suomen ainoa poliisioppilaitos. Polamk ei ole mukana yhteishaussa, vaan sinne on jatkuva haku. Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella, johon sisältyy kaksi vaihetta sisältäen muun muassa kuntokokeen, psykologisia testejä sekä henkilökohtaisen haastattelun. Ikärajaton koulutus antaa hakumahdollisuuden melkein kaikille koulutuksesta kiinnostuneille. Hakijan tulee täyttää tietyt vaatimukset, joita ovat Suomen kansalaisuus, sopiva terveydentila, lukion oppimäärä/ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden mittainen ammatillinen perustutkinto, B-luokan ajokortti sekä rehellisyys ja luotettavuus. Poliisin peruskoulutus on laajuudeltaan 180 opintopistettä, ja sen aikana poliisiopiskelija pääsee osallistumaan yli 300 poliisitehtävään. Lue lisä tietoa www.polamk.fi-sivustolta, joilla on myös mahdollista täyttää hakemus poliisikoulutukseen.

Opiskelu ulkomailla

Vaihtoehtona perinteiselle puurtamiselle ja pänttäämiselle on tarjolla monia seikkaluja ulkomailla. Matkailu avartaa ja opettaa. Ulkomailla oppii uusista kulttuureista, tapaa mahtavia ihmisiä, kehittää kielitaitoja ja voi jopa ansaita vähän rahaa. Studia-messuilta sai eri esittelypisteiden kirjavuudesta huomata, että vaihtoehtoja on monia.

EF Education ja Cultural Care Au Pair osastolta sai vinkkejä EF:n järjestämistä mahdollisuuksista lähetä ulkomaille au pair -hommiin Amerikkaan tai kielikouluihin ympäri maailmaa opiskelemaan kieliä.

HeiHei! Study & Travel -toimisto auttaa nuoria saamaan opiskelupaikan tai työharjoittelupaikan Euroopasta, Kanadasta tai Aasiasta. Lisäksi toimiston kautta on mahdollista lähteä vapaaehtoistyöhön tai erilaisille lyhytkursseille.

Allianssin nuorisovaihto tarjoaa apua kielikursseista ja ulkomailla työskentelystä kiinnostuneille. Vaihtoehtoina on lähteä au pairiksi, työharjoitteluun, hotellityöhön ja vapaaehtoistöihin. Kohdemaita on tarjolla noin 60.

Myös muun muassa London Metropolitan University, ISCTE- University Institute of Lisbon, Estonian Business School, OY KILROY Finland Ab, IHTTI School of Hotel Management Switzerland, Embassy of Germany ja Institut Francais de Finlande olivat hyvin edustettuina messuilla.

Urapäivä antoi vinkkejä jatko-opintoihin

Tiistaina 5.11.2013 Tuusulan lukion opiskelijat kokoontuivat Jokelan toimipisteeseen yhteisen Urapäivän merkeissä. Jokelan koulukeskuksen peilisali täyttyi kolmen eri toimipisteen opiskelijoista ja eri aloista meille kertomaan tulleista esittelijöistä. Saimme tietoa terveydenhuollon ammateista, yleisiä hyviä vinkkejä työelämään Kone-yhtiön HR manager Pia Pyykkiseltä, informaatiota opiskelusta ulkomailla, matkailu-, talous- ja ravintola-alan tulevaisuudesta ja yrittäjyydestä sekä yliopisto-opinnoista. Tapahtuman tarkoituksena oli tukea opiskelijoita tulevaisuuden suunnitelmien tekemisessä antamalla erilaisia näkökulmia työelämään ja koulutukseen. Esittelyt oli valittu ajankohtaisuuden, monipuolisuuden, alueellisuuden ja yhteiskunnallisten tarpeiden perusteella.

IMG_9748

Urapäivän esittelyt aloitti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kuuluvasta Hyvinkään sairaalasta terveydenhuollon ammatista kertomaan tullut rekrytoija Tuija Alaranta. Alaranta kertoi muun muassa erikoisaloista, joihin terveydenhuollossa on mahdollisuus suuntautua. Näitä aloja on jos jonkinmoisia operatiivisen, medisiinisen, naisten ja lastentautien sekä psykiatrisen toiminnan alueilta. HUS:ssa ammattinimikkeitä on kuulemma yli 300 erilaista, joten jokainen terveydenhuollonalasta kiinnostunut löytää varmasti oman paikkansa! Saimme myös tietoa terveydenhuoltoalalla työskentelevän palkkauksesta ja työajoista. Koska Alarannan sanojen mukaan esimerkiksi sairaalat ovat auki ”24/7”, monet terveydenhuollonalalla työskentelevät tekevät kolmivuorotyötä vaihdellen vuorojaan aamu-, ilta- ja yövuorojen välillä.

Alarannan lisäksi terveydenhuollonalalla työskentelystä meille lisää kertoi sairaanhoitaja Topi Iivonen, joka perehdytti meitä hieman tarkemmin omaan alaansa. Iivonen kertoo sairaanhoitajan työkuvan olevan laaja ja monikirjoinen: ikinä ei voi tietää, millainen päivä on vastassa, ainakaan päivystyksessä työskennellessä. Iivonen on itse opiskelijavastaava, eli hän perehdyttää opiskelijoita heidän tulevaan ammattiinsa. Sairaanhoitajan uran valitsemista Iivonen perustelee sillä, että työ on palkitsevaa, monipuolista, sosiaalista ja merkityksellistä. Hän paljastaa myös haaveilevansa ensihoitajan tehtävistä ambulanssissa.

 

Seuraavaksi estradille astui Pia Pyykkinen, Kone-yhtiön HR manager. Aluksi hän esitteli vuonna 1910 perustettua Konetta, joka maailmanlaajuisesti tunnettu hissejä, liukuportaita ja automaattiovia valmistava, huoltava ja modernisoiva firma. Yhtiöllä on henkilöstöä 40 000, ja sen liikevaihto on 6,3 miljardia euroa.

Kuuntelijoille annettiin myös ammattilaisen hyödyllisiä vinkkejä, kun Pyykkinen halusi puhua siitä, millainen on hänen mielestään hyvä työntekijä. Hän korostaa yhteistyö- ja sopeutumiskyvyn lisäksi laajaa maailmankuvaa sekä viestintätaitoja. Kielitaitoa hän pitää erittäin tärkeänä ja vinkkaa, että portugalia osaavat hyötyvät tulevaisuudessa taidostaan. Terve itsetunto on työmarkkinoilla valttia, ja Pyykkisen mukaan itsetuntemus on välttämätöntä. Esityksensä lopussa Pyykkinen kertoi omasta työhistoriastaan. Hänen ansioluetteloonsa mahtuu monenlaista työpaikkaa, mutta selvää on se, että hän on urallaan edennyt kunnianhimoisesti. Jokaiselle samaan pyrkivälle hän vinkkaa, että sopiva nöyryys ja riittävä osaaminen antavat mahdollisuudet unelmien ammattiin. Pyykkinen painottaa, että oma työpaikka on ansaittava.

IMG_9757

Opiskelusta ulkomailla meille tuli kertomaan opintoneuvoja Laura Lindberg Kilroy Educationista. Lindberg aloitti vahvistamalla edellisen esiintyjän Pia Pyykkisen neuvoa ensivaikutelman ja työhakemuksen merkityksestä kertomalla, että yhtä opintoneuvojan paikkaa oli hakenut monta sataa ihmistä ja silloin pienetkin yksityiskohdatkin vaikuttavat.

Lindberg kertoi Kilroyn olevan nuorten ja opiskelijoiden sekä kaikenikäisten seikkailunhaluisten matkatoimisto. Jos haluaa suorittaa kandin- tai maisterintutkinnon ulkomailla tai lähteä vaihtoon lukukaudeksi, Kilroy auttaa sopivan maan, kaupungin ja yliopiston valinnassa.

Kilroylta saa ilmaista opintoneuvontaa. Lindberg kertoi opintoneuvojan auttavan hakuprosessissa, käytännön valmisteluissa ja tietävän kaikki ulkomaan opintojen maksukiemuroiden ja rahoitusten salat.

Kilroylla on yhteistyöyliopistoja muun muassa Australiassa, Yhdysvalloissa, Englannissa, Dubaissa, Uudessa-Seelannissa, Kiinassa, Thaimaassa, Irlannissa, Kanadassa, Singaporissa ja Japanissa. Yliopistot ovat korkeatasoisia, ja opetus on englanniksi. Lindberg vinkkaa meribiologiaa opiskelemaan haluavaa hakemaan Havaijille!

 

Neljäntenä vuorossa oli matkailu-, talous- ja ravintola-alan tulevaisuudesta ja yrittäjyydestä kertova luento. Sen piti MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi. MaRa on matkailu- ja ravintola-alan järjestö. Luennolla saimme kuulla Suomen erinomaisista edellytyksistä matkailun kasvulle. Luonto, rauha ja revontulet houkuttelevat yhä enemmän matkailijoita Suomeen maailmanlaajuisesti heikosta taloustilanteesta huolimatta. Lappi kertoi MaRa-alalla työskentelyn hyviksi puoliksi esimerkiksi erittäin kansainvälisen ilmapiirin ja sen, että jo varsin nuorena on mahdollista päästä esimiesasemaan. Vinkkinä nuorille hän kertoi alalla olevan huutava pula venäjän kielen ja kulttuurin osaajista. Lappi jatkaa kertomalla MaRa-alalla työskentelyn huonoiksi puoliksi muun muassa sesonkiluontoisen toimialan ja joidenkin ammattien, kuten kokkien ja tarjoilijoiden, raskaan työn. Opiskella MaRa-alalle voi ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa sekä Itä-Suomen ja Lapin yliopistoissa. Lappi muistutti vielä, että venäjän kieltä ja kulttuuria kannattaa opiskella ja että alan opiskelu on riskitöntä kasvavan toimialan ja työpaikkojen Suomessa pysyvyyden takia.

 

Viimeiseksi lavalle nousi Sami Puurtinen Valmennuskeskuksesta. Hän kertoi monia kuuntelijoita kiinnostavasta aiheesta eli yliopistoista ja niihin hakemisesta. Puurtinen antoi hyviä neuvoja yliopistoihin hakeville ja kertoi eri alojen pääsykokeista. Puurtinen esitteli yleisölle suurimpia ja suosituimpia aloja, joita voi opiskella yliopistossa. Nämä olivat kauppatiede, oikeustiede, lääketiede, valtio- ja yhteiskuntatiede ja käyttäytymistieteet. Lisäksi hän kertoi diplomi-insinöörin koulutuksesta sekä tieteenalasta ja neuvoi, miten näiden alojen pääsykokeisiin kannattaa valmistautua. Hän painotti, että hakiessa yliopistoon täytyy miettiä, hakeeko pääkaupunkiseudulle vai pohjoisemmaksi. Puurtisen mukaan mitä kauemmaksi Helsingistä hakee, sitä helpommaksi yliopistoon pääseminen tulee. Hän opasti kuulijoita, ettei kukaan jäisi sängyn pohjalle makaamaan, vaikkei ensi yrittämällä paikkaa saisikaan. Lopuksi Puurtinen vielä kehotti kuulijoita miettimään, kannattaako pitää välivuotta. Sen aikana tieto unohtuu, ja kun tulee aika hakea uudestaan, täytyy uusien asioiden lisäksi lukea myös vanhat unohdetut tiedot.

Mikä on lempiosavaltiosi, Terhi Paloheimo?

Paloheimo 008
Sanavalmis Terhi Paloheimo on opettanut lukiossamme englantia jo 14 vuoden ajan, ja tällä hetkellä hänellä on jo viides ohjattava ryhmä. Hän on myös toinen lukiossamme kerran vuodessa järjestettävän upean musikaalin ohjaavista opettajista. Mutta kuka Terhi Paloheimo näiden lisäksi on? Siitä saatte lisätietoa tekemästämme haastattelusta!

 

Kuinka päädyit englannin opettajaksi?

– En päässyt haluamaani teatterikorkeakouluun, mutta olin luvannut vanhemmilleni hakea yliopistoon. Englanti oli ainut, johon ei tarvinnut lukea pääsykoekirjoja (paitsi Helsinkiin, mutta sinne en hakenut), ja olin hyvä englannissa, joten hain lukemaan sitä. Pääsin sisälle ja aloin harkita tutkijan uraa, mutta opetusharjoittelun jälkeen huomasin, että opettaminen on minun juttuni, ja sille tielle on jääty. Opettamisessa pystyy käyttämään teatterijuttuja hyväksi!

Miten päädyit musikaalin vetäjäksi?

– Kerron aluksi, että mulla on itselläni musikaali- ja näyttelijäharrastustaustaa. Kun edellinen näytelmäkerhon vetäjä jäi pois, delegoitiin näytelmäkerhon vetäminen minulle. Musa-Päivin kanssa alettiin puhua, että on hieman turhaa pitää erikseen näytelmäkerhoa ja musikaaliryhmää, koska koulumme on kuitenkin suhteellisen pieni eikä kahta eri porukkaa näihin ryhmiin välttämättä löytyisi, joten päätimme yhdistää ryhmät.

Ovatko musikaalit saaneet vaikutteita High School Musicaleista?

– [naurahtaa] Ei, en ole edes nähnyt niitä!

Kerro jotakin jännittävää itsestäsi!

– Perheeseeni kuuluu hyvin vahvoja persoonia.  Kun olin 12-vuotias, lähdimme perheeni kanssa puolen vuoden pituiselle ulkomaan matkalle. Pakkasimme koko omaisuutemme yhteen matka-arkkuun ja lähdimme ajamaan autolla Yhdysvaltojen läpi, matkustimme Meksikon pikajunalla Meksikon halki sekä lensimme Etelä-Amerikkaan. Olin Perussa tyttökoulussa, teimme retkiä sademetsään, asuimme intiaaniheimon luona ja kävimme Machu Picchussa. Meidät ryöstettiinkin matkamme aikana, kun olimme menossa Boliviaan. Kaikkien muiden paitsi isäni passi vietiin. Rajavartiosto ei meinannut päästää meitä jatkamaan bussilla rajan yli, ja he yrittivät konekiväärein saada meitä pois bussista. Pidimme kuitenkin tiukasti matkatavaroistamme kiinni, koska kuulusteluihin viedyt äitini ja isäni olivat käskeneet meitä pysymään bussissa, tuli mitä tuli. Loppujen lopuksi pääsimme bussiin, koska Perun presidentti oli juuri käymässä ja poliisipäällikkö kirjoitti meille paperit, joilla pääsimme rajan yli. Brasilian Riossa oli lähin konsulaatti, josta saimme jatkomatkapapereita, joiden avulla matkustimme Afrikkaan. Afrikassa jatkoimme reissuamme ja nukuimme teltassa savannilla villieläinten pyöriessä ympärillämme. Juuri tähän reissuun perustuu kielitaitoni, koska en osannut kommunikoida muiden kanssa, mutta yritin kuitenkin, vaikkei kukaan minua alkuun ymmärtänytkään, ja vähitellen opin englantia. Asuin myös Perussa eräässä perheessä ”vaihtarina”. Oliko tarpeeksi jännää?

Britti- vai amerikanenglanti?

– Amerikanenglanti, koska sain ensikosketukseni englantiin 12-vuotiaana reissullamme ja englanti oli amerikanenglantia. Työn kautta olen opetellut myös brittienglantia.

Missä olit vaihdossa ja kuinka kauan?

– Kalifornian San Joséssa, Piilaakson kupeessa. Olin YFU:n kautta.

Mikä on lempiosavaltiosi?

– Kai se on se Kalifornia, joo on! Olen yhtä vapaamielinen ja hullu kuin Kalifornia.

Which are the six largest cities in the UK?

– In the UK? London, Manchester, Glasgow, Liverpool, Belfast, Edinburgh? Kai siitä osa meni oikein?

(oikea vastaus: Lontoo, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield ja Bradford. Oikein siis 2/6!)

Miten kuvailisit huumorintajuasi?

– No niin, kai pitää sanoa jotain muuta kun tylsä… Pidän käytännön piloista, mutta verbaalisuus on myös avainasemassa. Rakastan sanoilla leikkimistä ja sanallisia vitsejä. Nauran laidasta laitaan vitseille, kunhan ne ovat hyvin, tai oikeastaan, jotkut voi olla tosi huonojakin!

Oletko jouluihminen?

– [Ääni muuttuu kuin pienelle lapselle puhuttaessa] Joooo! Musta on ihanaa kun tulee joulu! Laitan paljon valoverkkoja ulos, jouluverhot, kynttilöitä ja kaikkia koristeita! Saadaan jouluksi uusi ruokapöytä, olen jo suunnitellut, miten senkin koristelen. Lahjat ei ole tärkeintä, koristeet ja tunnelman luominen on!

What is the most difficult English word to pronounce?

– Supercalifragilisticexpialidocious

Kumpi on painavampi: kilo höyheniä vai kilo rautanauloja?

– Heh, kummatkin on kilon, eli painaa saman verran! Mutta kauniimpia ovat höyhenet.

Tunnetko myötähäpeää kuullessasi joidenkin suomalaisten huonoa englannin ääntämistä esimerkiksi ulkomailla?

– Ei, en mä myötähäpeää tunne, en missään tapauksessa enää. Tässä minä olen kasvanut ihmisenä, koska joskus ehkä nuorempana saatoin tuntea. Nostan hattua sille, että ylipäänsä edes yritetään puhua eikä jätetään puhumatta, koska ei osata ääntää jotain ja se on mielestäni tosi hienoa. Tämä oli nyt tällainen opevastaus, vähän nolottaa…

Mikä on ollut suurin hyveesi viime aikoina?

– Olen oppinut ”downshiftaamaan” enemmän, eli hiukan rentoutumaan ja hölläämään!

Myynnissä sinkkuelämä

KolumniRaahenmaa

”Kohteen tarkennus – silmäpeli – lähestyminen – vaikutuksenteko – loppusilaus. ” Tämä saattaa olla kaikki, mitä tarvitaan onnellisen suhteen aloittamiseksi. Todellisuudessa kaikki iskuyritykset eivät kuitenkaan johda kukoistavaan rakkauselämään vaan karuun pettymykseen. Vastoinkäymisistä ei kuitenkaan tule lannistua. Olennaista ei ole se, montako yritystä rakkautta etsiessä tekee, vaan se, mikä on lopputulos. Ole rohkea ja suutele sammakoita, kunnes yksi niistä muuttuu prinssiksi tai prinsessaksi.

Ihmissuhdeasiat saavat monen nuoren pään pyörälle. Välillä rakkaus saa uskomaan, että kaikki on mahdollista, toisinaan epävarmuus valtaa mielen.

Jos omassa kaveripiirissä moni seurustelee, voi tuntua siltä, että on aivan yksin. Kavereilla on jo sovittuja menoja kumppaneidensa kanssa, kun itsellä ei ole muuta seuraa kuin televisio ja lohduttava jäätelöpurkki. Monilla lukioikäisillä on kova tarve löytää seurustelukumppani, halu jakaa arjen pienet ilot jonkun kanssa, halu viettää perjantai-illat jonkun kainalossa. Voi tuntua toivottamalta ja lähes mahdottomalta löytää se oikea. Tässä tilanteessa nuori monesti vertaa itseään muihin seurusteleviin ja miettii, mikä itsessä on vialla. Ei pidä vaipua epätoivoon. Tutkimusten mukaan vain alle puolet lukioikäisistä on seurustellut vakavasti. Kumppania ei löydä etsimällä ja yliyrittämällä. Hän ilmaantuu, kun kohtalo niin päättää. Tässä kuitenkin muutama vinkki, joilla vauhdittaa Amorin nuolten sinkoilua:

Jos satut asumaan pienellä paikkakunnalla ja tunnet jo kaikki kylän pojat, laajenna reviiriäsi. Kulje toisessa kaupungissa pilke silmäkulmassa. Joskus kahvipyynnön kuulee täysin sattumalta odottamattomassa paikassa. Ken tietää, seisooko tuleva kumppani edessäsi raha-automaatilla tai ehkä törmäät häneen tavaratalon kahvinkeitinosastolla.

Käy paikoissa, joissa et yleensä käy. Katsasta sporttibaari, jossa on tarjolla eniten säpinää huhtikuussa, kun SM-liigassa pelataan playoffeja. Pukumiesten suosimassa lounaspaikassa voit sijoitusvinkkien lisäksi tehdä hyvällä tuurilla sijoituksen tulevaisuuteen. Kuntosalilla voi kysyä treenivinkkejä komealta puolitutulta.

Luulet, ehkä olevasi ennakkoluuloton miesmarkkinoilla, mutta sopivaa treffikumppania ei vain löydy. Älä odota  Leonardo DiCaprion yhteydenottoa, sillä joudut odottamaan ikuisuuden. Niin kauan kun et tiedosta epärealistisen korkeita odotuksiasi, tulet pettymään. Ole rehellinen itsellesi ja mieti, mitä piirteitä oikeasti arvostat. Ole ennakkoluuloton, deitistä voi paljastua piirteitä, jotka peittävät alleen mahdolliset puutteet. Muista, että kipinöiden sinkoilu vaatii usein aikaa ja tunteiden kehittymistä.

Oma kulta kotikoneelta sohvalta istuen? Sosiaalinen media mahdollistaa nykypäivänä tutustumisen maailman toisella puolella asuvaan henkilöön. Rakkaus voi löytyä lähempääkin. Naapurikaupungissa on lukemattomia varteenotettavia treffikumppaneita, joita et ole välttämättä koskaan tavannut. Lähetä viesti Facebookissa tai kommentoi Instagramissa. Tuoreen Helsingin Sanomissa olleen artikkelin mukaan useimmat suhteista, jotka ovat alkaneet internetissä kestävät parhaiten. Kun tutustut internetissä toiseen, ehdit tutustua tämän arvoihin jo ennen kuin tapaatte. Nykypäivänä suhteen alkamiseen voi riittää yksinkertainen ”Like”-painallus. Joten ensi kerralla, kun surffailet tietokoneen syövereissä pidä silmät auki!

Syksyn sävelet

Syyskuu päättää virallisesti kesän 2013, jonka auringon säteistä voimme enää vain unelmoida matikan tunneilla syyssateiden alkaessa. Koulu rullaa jo kovaa vauhtia eteenpäin, ja muutaman viikon päästä koittava syysloma tuntuu todella kaukaiselta etapilta. Mutta ei hätää, jälleen on Hyveen musiikkiraati listannut sinulle opiskelumotivaatiota kohottavaa musiikkia, jonka siivittämänä toivottavasti selviät koeviikkoon ja sen yli syyslomaa viettämään. On aika haudata Mamban ”Vielä on kesää jäljellä” ensi kesää odottamaan ja päivittää soittolista syksyisempään!

Kuuntele lista alta tai täältä!

Kesähitit 2013

Pian koittaa ansaittu, kauan odotettu ja himoittu kesäloma. Kesällä fiilistellään letkeän musiikin parissa auringon hehkuessa. Hyveen musatiimi ennusti tämän kesän suosituimpia kesäkipaleita. Listallla ovat muun muassa David Guetta, Carly Rae Jepsen, Yön Polte, Juno, Rudimental, NONONO, Pitbull, Inna ja monet muut. Mistä biisistä tulee sinun mielestäsi kesähitti 2013? Kommentoi alapuolelle!

Kuuntele lista alta tai täältä!

Ostoslistalla kengurunkoipia ja Pauli-vanukasta

Pauli-Vanukas

Päätimme laittaa lähikauppojemme myyjät koetukselle ja esittää vaativia ja hieman tyhmiäkin asiakkaita. Kysyimme muuan muassa hiustenkuivaajaa vauvalle, kuorintaveistä banaanille ja paljon muuta. Hankalista kysymyksistämme huolimatta saimme oikein hyvää asiakaspalvelua suurimmaksi osin, vaikka jouduimmekin hämmentyneiden ja huvittuneiden katseiden alle. Lue tarkemmin, miten kaikki tapahtui!

1. Kengurun koivet

K-supermarket Hyrrässä päätän höynäyttää lihatiskin hymyilevää lyhyttä naismyyjää. Kierrän monta kertaa hyllyjen välissä, kunnes kerään rohkeuteni ja marssin liha-tiskille. ”Olisiko teillä kengurunkoipia?” vastaan myyjän kysyessä, kuinka voi auttaa. Myyjä miettii hetken ja pudistaa sitten päätään: ”Ei, ellei tuolta pakaste-altaasta sitten löydy.” Minua alkaa jo hieman naurattaa, mutta yritän pysyä vakavana ja asiantuntevana kysyessäni vielä: ”Entä olisiko kananvarpaita?” Myyjä toteaa, ettei edes tiedä, mitä sellaiset ovat. ”No sellaisia kananvarpaita, joissa on nahka päällä. Ne ovat suurinta herkkua Kiinassa ja minun illallismenu ei onnistu ilman niitä”, vastaan naurua pidätellen esittäen mastercheffiä. ”Ei täällä noin eksoottista lihaa ole”, myyjä pahoittelee. Kiitän ja poistun vähin äänin paikalta. Kuulen hyllyn takaa, kun myyjä nauraa kollegalleen kertoen, mitä oli tapahtunut. Kaikkea sitä kaupasta nykyään saakin. Kierrellessäni vielä lihaosastoa esittäen etsiväni kananvarpaita huomaan pakastehyllyssä olevan tarjolla kokonaista jänistä, metsäkyyhkyä, saksanhirven sisäfileetä sekä ankanreisiä. Eräässä suuressa K-citymarketissa olen kerran törmännyt antiloopin ja krokotiilin lihaan. Miksei sitten kananvarpaita saa Suomesta?

2. Hiustenkuivaaja vastasyntyneelle

Katselen ja pidän värikästä pakkauksessa olevaa hiustenkuivaajaa käsissäni. Luen tuoteselostuksia, joita ei edes ole suomen kielellä. Päätän mennä etsimään myyjää ja esittää hieman kysymyksiä hiustenkuivaajaa koskien. ”Tiedätkö, sopiiko tämä vastasyntyneelle vauvalle?” kysyn myyjältä. Hän keskeyttää hyllyttämisen ja näen, kuinka hänen silmänsä suurenevat. ”En kyllä tiedä. Lukeeko siinä pakkauksen takana mitään siitä?” vastaa myyjä ja alamme yhdessä lukea pakkauksen takaosan tekstejä. Emme saa selvyyttä asiaan, joten jatkan kysymällä: ”No, tiedätkö, pitääkö tämä kovaa ääntä?” Vastaukseksi saan, että myyjä ei ole ikinä itse käyttänyt kyseistä hiustenkuivaajaa, joten hän ei tiedä. Myyjä pyytää minua ystävällisesti odottamaan hetken ja hakee toisen myyjän paikalle. Tässä vaiheessa minua alkaa toden teolla naurattaa ja mietin, näytänkö todellakin teiniäidiltä. Saan hillittyä itseni juuri ennen kuin toinen myyjä tulee paikalle ja pyytää minua seuraamaan häntä takahuoneeseen, jotta voin itse kuunnella, kuinka kovaa ääntä hiustenkuivaaja pitää. Myyjä purkaa tuotteen pakkauksesta ja laittaa päälle. ”Joo, kyllä se aika kovaa ääntä pitää… En taida ottaa sitä tällä kertaa, mutta kiitos avusta!” sanon myyjälle ja lähden suorinta tietä ulos kaupasta naurua pidätellen. Vaikka myyjät eivät varsinaisesti osanneetkaan auttaa minua hiustenkuivaajan kanssa, ainakin yritys oli kova ja asiakaspalvelua täytyy kehua!

3. Pauli-vanukkaat

Kaikki ovat varmasti maistaneet vanilija-suklaa suklaa-vanilija Paula-vanukkaita tai ainakin nähneet tuotteen mainoksen televisioista. Mutta kuinka moni tietää Pauli-vanukkaat?

Tutkiskelen K-Supermarket Tuusulan vanukasherkkuja vesi kielellä ja tiirailen myyjää auttamaan Paulien löytämisessä. Bongaan erään työntekijän täyttämässä hyllyjä ja marssin hänen luokseen hölmösti virnistellen. ”Moikka, sattuisko teiltä löytymään niitä uusia Pauli-vanukkaita?” utelen. Myyjä lähtee kanssani vanukashyllylle ja varmistaa naureskellen, ettenkö tarkoittaisi sittenkin juuri Paula-vanukkaita. Vakavana ilmoitan, etteivät Paulat kelpaa, vaan Paulia on saatava. Mainitsen heti perään, että Pauli on viiksekäs lehmä ja Dr Oetkerin uusi vanukasmaku. Tutkiskelemme hetken valtavaa hyllyä, josta vanukkaita löytyisi varmasti jokaiselle herkkusuulle, mutta yhdessä tulemme siihen tulokseen, ettei etsimääni tuotetta ole tarjolla. Harmittelen hetken sitä, etten päässyt maistamaan mainoksissa niin herkulliselta näyttävää vanukasta ja myyjä hymähtelee huvittuneena, että ehkä ne vielä joku päivä Paulitkin löytävät tiensä kaupan hyllyille.

4. Banaanien kuorimaveitsi

Laiskuuden huippu on varmasti se, jos ei viitsi avata banaania ilman apuvälineitä. Päätin kuitenkin selvittää, josko jonkinlainen apuväline banaanien kuorimiseen löytyisi Tarjoustalosta. Niinpä marssin taas häiritsemään erään työntekijän hyllytyshommia ja utelen, löytyisikö kuorimaveistä banaaneille. Nainen toteaa, ettei sellaista löydy, mutta samalla nappaa hyllyltä varmaankin suurimman veitsen, joka koko kaupasta löytyy ja ojentaa sen minulle: ”Eiköhän tuolla aukene.” Katson kädessä olevaa veistä hölmistyneenä, kiitän ja lähden. Veitsi jäi kauppaan, mutta kotona päätän kokeilla banaanin kuorimista veitsellä ja lähellä oli, etten olisi tätä juttua kirjoittanut paria sormea köyhempänä: älä kokeile kotona!

5. Hajustetut sukat

Tarjoustalossa pyöriessäni mietin, mikä voisi olla sellainen tuote, jota ei ole mitä luultavimmin olemassa, mutta joka tuntuu silti melko aidolta. Sukkahyllyn ohittaessani mieleeni nousee ajatus sukista, joista hien haju ei puske läpi. Päätän kuitenkin vielä kehitellä ideaani pidemmälle lisäämällä sukkiin hajusteominaisuuden.

Kun löydän vapaan myyjän vaateosastolta, iskeydyn hänen luokseen hajustettujen sukkien toivossa. Kuvailen, millaisista sukista on kyse: ne tuoksuvat jatkuvasti hyvälle hajusteominaisuutensa vuoksi, eivätkä päästä hien hajua läpi. Myyjä katsoo minua mietteliäänä ja kysyy, onko kyse naisten vai miesten sukista. Vastaan, ettei sillä ole merkitystä, jos sellaiset sattuvat löytymään, minkä jälkeen jatkamme matkaa miesten sukkahyllyn eteen. Hän katselee sukkapareja hetken pohtien, että sukkien tulee varmasti olla todella paksut ja sanoo hakevansa miesten sukista vastaavan myyjän paikalle. Kun myyjä on poistunut hetkeksi luotani, pääsee pidätelty nauru valloilleen; kuinka tyhmältä tuntuukaan selittää vakavana tuotteesta, jonka tietää olevan vain keksitty! Kerään itseni juuri sopivasti kahden myyjän saapuessa paikalle. Miesten sukkien asiantuntija alkaa saman tien tutkia tarjontaa samalla kertoen, että heillä pitäisi olla haluamani sukkia. Silmäni laajentuvat hieman kuullessani, että uniikki ideani onkin tavaratalon hyllyssä normaali tuote muiden joukossa. Kuitenkaan haluamani sukkia ei satu löytymään, sillä ne ovat loppuneet juuri. Tuote jota minulle olisi tarjottu kantaa nimeä ”Hikisieppari” ja kotona sen googlattua saan selville, että kyse ei ole hajustetuista sukista, vaan sukista jotka imevät jalkahikeä tehokkaasti pitäen jalan kuivana. Ehkä tällainen hajusteominaisuus sukissa voisi tulevaisuudessa myydä hyvin, joten ei kun ideaa toteuttamaan!

Onko sinulla jokin hyvä idea reaktiosta, jonka haluaisit meidän toteuttavan? Jos on, ota rohkeasti yhteyttä ja vaikuta seuraavaan lehteemme kommentoimalla tätä artikkelia!

Vappusimat testissä

Testasimme viittä eri kaupan valmissimaa ja vertasimme niitä kotitekoiseen.
Testasimme viittä eri kaupan valmissimaa ja vertasimme niitä kotitekoiseen.

Vappu merkitsee vapaapäivän ohella myös hauskaa juhlapäivää rakkaiden ihmisten ja perinneherkkujen parissa. Jotkut matkustavat kenties sukulaistensa luo, toiset taas lähtevät piknikille Kaivopuiston ihmismassaan ja osa pukeutuu mitä värikkäimpiin asuihin samalla söpöä foliopalloansa kuljetellen. On aika lakittaa suihkulähteen Manta Esplanadin puistossa, vetää yliopistohaalarit jalkaan ja iskeä valkolakki päähän. Vappuun kuuluvat olennaisesti perinneruoat: munkit, tippaleivät, rosetit ja sima-juoma. Ne maistuvat monille herkkusuille! Muiden ruokien tapaan myös vappuherkuissa on eroja, ja siksi Hyveen herkkuraati päätti maistella kauppojen valmissimat ja valita simojen aateliston, jotta teillä lukijoilla ei kuluisi aikaa kaupan simahyllyllä pohdiskellessa, jos kotitekoinen sima jää tänä vappuna tekemättä.

[stextbox id=”tietolaatikko” caption=”Fakta”]Sima on käyttämällä valmistettava alkoholi- ja virvoitusjuoma, joka tehdään hunajasta, vedestä ja käytetään leivinhiivalla. Monissa kulttuureissa simaa kutsutaan myös nimellä ”hunajaviini”. Suomalainen vähäalkoholinen juoma ei ole kuitenkaan ”oikean” siman tapaan valmistettu hunajasta, vaan se valmistetaan perinteiseen tapaan sitrushedelmistä, tavallisesti keitettyyn veteen laitetuista sitruunaviipaleista ja fariinisokerista.[/stextbox]

 

Lapsille suunnattu Mehukatti Sima.
Mehukatti Sima.

Mehukatti Sima (1,40 €/l, alkoholiton, pullossa 1,5 l)

Pullo on samanmallinen ja -värinen kuin Marlin perinteinen sima-pullossa. Tätä selittää sama valmistaja. Etiketti on leikikäs ja houkuttelee lapsia. Mehukatin tuttu katti virnuilee kyljessä. Sima on alkoholitonta, joten se sopii lapsille. Pulloa korkatessa sihahtaa vain vähän hiilihappoja. Hajusta tulee ensimmäisenä mieleen Fairy. Ei maistu simalle, pikemminkin limumainen. Sopiva makeus, kevyt, fresh.

Arvosana: 
 

Vip Perinteinen Sima.
Vip Perinteinen Sima.

Vip perinteinen sima (1,40 €/l, alkoholipitoisuus 0,70 vol-%, pullossa 1,5 l)

Väri on hailakka, muistuttaa päärynäsiideriä. Tylsä etiketti ei erotu massasta. Tuoksu ja maku ovat hyvin omenaisia. Muistuttaa enemmän kirpsakkaa omenamehua kuin simaa. Aika laimeaa.

Arvosana: 
 

 

 

Marlin Perinteinen Sima.
Marlin Perinteinen Sima.

Marli Perinteinen sima (1,95 €/l, alkoholipitoisuus 0,80 vol-%, pullossa 1,5 l)

Tyylikäs ja juhlava etiketti. Lupaa olevansa “Suomen suosituin sima”. Kuplii kivasti niin suussa kuin lasissa. Hieman marjainen ja sisältääkin pakkausselosteen mukaan valkoherukkauutetta. Tuoksu on houkutteleva ja simamainen. Hyvää. Lunastaa melkein lupauksensa. Hieman pistävä, esanssinen jälkimaku. Hapokas.

Arvosana: 

 

 

 

Marlin Kotisima elegantissa lasipullossa.
Marlin Kotisima elegantissa lasipullossa.

Marli Kotisima (5,80 €/l, alkoholipitoisuus 0,5 vol-%, pullossa 0,75 l)

Väri muistuttaa hieman olutta. Pullo on kauniisti muotoiltu ja lasinen, mikä antaa simalle arvokkaan vaikutelman. Arvokasta tämä sima onkin litrahintansa puolesta! Etiketti on klassinen. Sima luo korkeat odotukset nimensä perusteella. Se viittaa kotitekoiseen simaan. Haju on lähellä kotitekoisen siman hajua, pullo ei sihahda avattaessa eikä sima kupli hirveästi lasiin kaataessa. Maku on haaleahko, hieman virvoitusjuomamainen eikä niin lähellä kotisiman makua kuin odotimme.

Arvosana: 

 

 

 

Sinebrychoffin iloisesti kupliva aito juhlasima.
Sinebrychoffin iloisesti kupliva aito juhlasima.

Sinebrychoff JuhlaSima (2,20 €/l, alkoholipitoisuus 0,7 vol-%, pullossa 1,25 l)

Väri on eniten kotitekoisen siman kaltainen. Etiketti on retromainen ja aika pelkistetty, mutta houkuttelevan näköinen. Pullon muotoilukin on hauska. Heti pullon avatessa hajuhermot täyttää sitruunainen aromi, joka simassa on hyvin voimakas. Simassa on paljon hiilihappoja, jotka peittävät hieman makua ja antavat simasta maustetun kivennäisveden olemuksen. Emme välttämättä kutsuisi tätä juomaa simaksi, koska maku ei millään tapaa muistuta siman makua.

Arvosana: 

 

 

Kotitekoinen sima.
Kotitekoinen sima.

Itse tehty sima (ohje)

Fariinisokeripussin kyljestä otetulla ohjeella tehty sima on väriltään melko tumma. Haju on hyvin vahva ja rusinainen, maku on varsin makea, mutta parempi, kuin haju antaa olettaa. Tarkkalla makuaistilla pystyy maistamaan fariinisokerin simasta. Makeus ei kuitenkaan häiritse, vaan toimii hyvin ja tuo heti vapun mieleen. Simassa ei ole kovin paljon hiilihappoja. Kotisiman alkoholipitoisuutta on vaikea määritellä ja se voi vaihdella hyvin paljon, mutta yleisesti ottaen kotitekoinen sima on alkoholipitoisuudeltaan vahvempaa kuin kaupan valmissimat. Tämän takia kaikki eivät suosittele kotitekoista simaa tarjoiltavaksi lapsille.

Arvosana:  

 

[stextbox id=”tietolaatikko” caption=”Tiesitkö?”]Viikinkiajan Skandinaviassa sima oli merkittävässä asemassa ja sillä oli osansa myös jumaltarustossa. Legendan mukaan sima oli viisasten juoma, jonka kääpiöt Fjalar ja Galar tekivät hunajasta ja jumala Kvasirin verestä. Viikingit ajattelivat siman olevan voimajuoma, joka antoi heille taistelutahtoa. Sima pysyi Pohjois-Euroopassa suosituimpana alkoholijuomana, kunnes viinin maahantuonti alkoi vähitellen syrjäyttää sen.[/stextbox]

Siman kyytipoikana oli tietenkin pakko myös olla munkkeja.
Siman kyytipoikana oli tietenkin pakko myös olla munkkeja.

Festarikesä, tervetuloa!

Vielä 65 päivää, 6 tuntia ja 66 minuuttia niin kesä koittaa virallisesti ja lukiomme opiskelijat siirtyvät ansaitulle kesälomalle. Festarikesä 2013 täyttyy huippuartisteista, hyvästä musiikista ja keikoista kesäiltoina. Festarit.fi -sivustolta löytyy läjäpäin eri musiikkityyliä edustavia festivaaleja, joista jokainen voi valita mieleisensä!

Suositun Weekend-festivaalin liput ovat tulleet myyntiin, ja kova Weekend-hehkutus on jo käynnissä. Tänä kesänä yleisöä huudattavat elokuussa Helsingin Kyläsaaressa David Guetta, Tinie Tempah, Sebastian Ingrosso, Armin Van Buuren, Cazzette, Nause, Pendulum DJs, Cheek, Karri Koira, Porter Robinson sekä monet muut artistit, joita ei kannata skipata.

Weekend-festivaalia odotellessa kesäloman alun kruunaa Aviciin konsertti Helsingin Suvisaaressa 7.6.2013 ja hurmaava Lana Del Rey Hartwall-areenalla 16.6.2013. Kesäkuun 3. viikonloppuna päästään jammailemaan Seinäjoella Provinssirockin tahdittamana, jonne tänä vuonna yleisöä villitsemään saapuu muun muassa ruotsalainen The Sounds, englantilainen Blur ja länsinaapurimme toinen esiintyjä In Flames. Kesäkuun lopulla myös raskaamman musiikin ystävät palkitaan odotuksella, kun Helsingin Suvilahdessa järjestetään kuudestoista Tuska Open Air Metal Festival. Tänä vuonna Tuska-festivaaliin esiintyjiksi saapuu muun muassa Nightwish, Amorphis, Stam1na sekä Kreator. Luvassa siis on varmasti rankkaa settiä!

Kuvat © Eve Jokinen
Kuvat © Eve Jokinen

Heinäkuu alkaa Lahdessa järjestettävällä perinteisellä Summer Up -festivaalilla, jossa pääsee kuulemaan Suomen kovimpia hip hop- sekä reggae-musiikin taitureita. Summer Up -festivaali on Suomen suurin edellä mainittujen musiikkigenrejen festivaalitapahtuma, eikä suotta; tänä vuonna yleisöä viihdyttämässä ovat muun muassa Yhdysvaltalainen Far East Movement, Suomen tämän hetken kovin miesartisti Cheek, sekä Elastinen, Raappana, JVG, Teflon Brothers, Jukka Poika, Stig, Karri Koira, Axl Smith ja lisäksi kasa muita suuria nimiä! Summer Upin kanssa samana viikonloppuna myös Turussa räjähtää, kun jokakesäinen Ruisrock valtaa Ruissalon! Sinne saapuu niin ulkomaalaisia kuin kotimaisiakin esiintyjiä. Suurimpina mainittakoon brittiläinen Hurts, brittiläis-australialainen electroa ja dubstepia tekevä duo Knife Party sekä kotimaiset tähtemme Karri Koira, HIM, Kaija Koo, PMMP ja Ruger Hauer. Monen voi olla vaikea valita näiden kahden festivaalin väliltä, mutta miksei osallistua molempiin?

Summer Up 2012
Summer Up 2012
Summer Up 2012
Summer Up 2012

Summer Up:in ja Ruisrockin jälkeen on hetki aikaa hengähtää, kunnes taas on ainakin täysikäisten mentävä, nimittäin tällä kertaa Jämsän Himokselle Pipefestiin, joka on tänä vuonna K-18-tapahtuma. Esiintyjiä ei ole vielä julkaistu, mutta ne julkaistaan huhtikuun aikana. Jokainen voi varmasti arvuutella, ketä mahtaisi tälle suurelle hiphop-festivaalille saapua!

Kaksi vuotta sitten ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetty Summer Sound Festival saa tänäkin vuonna jatkoa Helsingin Messukeskuksessa. Yleisöä tanssittamaan ovat tulossa ainakin jo julkaistut artistit Hardwell, Nicky Romero, Basto, Knife Party sekä Tiësto. Perjantaina 22.3 tuli julki myös yksi uusi esiintyjä, Gareth Emery, ja perjantaina 29.3 on luvassa taas uusi artistipaljastus, joten kannattaa seurata ahkerasti Summer Soundin Facebook-sivuja!

Kesä alkaa olla jo lopuillaan, niin myös festarit, mutta vihdoin ja viimein odotus palkitaan: on aika juhlia kesän päättymistä Weekend Festival tunnelmissa! Mikä olisikaan parempi tapa päättä kesä virallisesti kuin hyvä musiikki ja seura? Toivottavasti festarikesästäsi tulee ikimuistoisin tähänastisista!

Weekend Festival 2012
Weekend Festival 2012

Ps! Ostaessasi lippuja Tiketin sivuilta voit aloittaa hifistelyn kuunnellen Hyveen festarilistaa!

Wanhojen tyyli 2013

542751_4470374759092_176805202_n-001
Mekkojen värikirjoa

WANHOJEN MEKOT JA PUVUT

Wanhojen tansseissa 14. ja 15.2. liikuntasalimme täyttyi mitä näyttävimmistä mekoista ja puvuista. Tyttöjen prinsessamekkoja oli monissa eri väreissä ja sävyissä, eikä yksikään jäänyt vaille huomiota. Jokaisen ainutlaatuinen mekko tai puku toi juhlatunnelmaa niin koulumme uusille vanhoille, kuin kaikille heidän tanssejaan katsomassa olleillekin.

Upeita mekkoja oli joka lähtöön. Oli suoraa mallia, olkaimetonta ja olkaimellista mekkoa, poimutettua ja laskostettua helmaa, rypytettyä, merenneitoa…

hyve mekot
Suoria mekkomalleja

Suosituimpia olivat A-linjaiset prinsessamekot, joiden helmat erosivat toisistaan monilla eri tavoilla. Tyllit toivat mekkojen helmoihin lisää kuohkeutta ja kokoa. Näitä heiluvia helmoja nähtiinkin esimerkiksi Lambeth Walk -tanssissa.

Erilaisia mekkojen helmoja.
Monenlaisia helmoja

Lähes jokaisessa mekossa oli ainakin vähän jotain kimaltavaa, joissakin enemmän kuin toisissa. Mitkään glitterkoristeet ja paljetit eivät voineet mennä yli prinsessapäivänä.

Kivoja yksityiskohtia mekkoihin toivat erilaiset paljetit.
Kivoja yksityiskohtia mekkoihin toivat paljetit

Poijilla oli puolestaan päällä juhlallisesti tumma smokki, frakki tai saketti. Puvun kanssa tyylikkyyttä toivat siistit juhlakengät ja suurimmalla osalla valkoiset hansikkaat. Rusetti tai solmio kuului jokaiseen pukuun, ja lisäksi joihinkin pukuihin oli aseteltu rintataskuun valkoinen taskuliina suoraksi taitettuna.

Poikien pukuja.
Poikien erilaisia pukuja

KAMPAUKSET 

Kultakutrit olivat ojennuksessa vuoden 2013 vanhojen tansseissa Hyrylän lukiossa. Prinsessapäivänä kampauksiin oli selvästi satsattu. Mekon ja frakin hankkimisen lisäksi nykyaikana panostetaan paljon puvun lisäksi kampauksiin, meikkeihin ja asusteisiiin. Sanontakin kuuluu: hiukset hyvin, kaikki hyvin. Suurin osa lukiomme kakkosluokan tytöistä oli käynyt tuottamassa loistokkaat kampauksensa ammattilaisella eli kampaamoissa.

IMG_3635

IMG_3630

Vuoden 2013 wanhojen tansseissa tyttöjen hiustyylissä pääpiirteenä oli, että hiukset olivat kiinni. Vain muutamilla oli hiukset auki tai osittain auki. Kauniisti kiinni olevat hiukset ovatkin erittäin juhlavat ja elegantit. Ne ovat nimenomaan tilaisuuteen sopivat eli vanhanaikaiset, mutta modernilla säväyksellä. Tyttöjen hiuksissa oli paljon kiharapilviä, tuhkimokampauksia, löyhiä nutturoita, lettejä sekä pinnejä ja muita hiuskoristeita. Korvakorutkin olivat ”match” kampauksen kanssa.

IMG_3637

Pojilla koko wanhoihin valmistautuminen on helpompaa. Heidän ei tarvitse stressata, pysyvätkö tekoripset tai astuvatko korolla helman päälle. Kaikesta huolimatta pojatkin olivat nähneet vaivaa tämän päivän eteen. Lukiomme pojista kuoriutui varsinaisia komistuksia, kun he kerrankin olivat siistiytyneet ja pukeutuneet frakkiin. Mitä poikien hiustyyliin tulee, kaiken a ja o on parturikäynti. Moni poika oli leikkauttanut tukan siistiin malliin. Siihen viimeisenä sipauksena hieman geeliä ja that’s it! Poikien hiuksia kuvailevat sanat ”sliipattu” ja ”all over” eli kaikki hiukset taakse kammattu.

KYNNET

Kampauksen, meikin ja mekon lisäksi monet tytöt laittoivat kyntensä kuntoon tansseja varten. Geelikynnet ovat nyt ehdottomasti pinnalla. Geelikynnet ovat hyvä vaihtoehto, sillä ne ovat kestävät ja todella näyttävät. Koristelussa ja värissä on vain mielikuvitus rajana. Geelikynnet voivat olla myös todella pitkät.  

kynnet (640x427)

image_1361640043667892

551430_4481906527379_1142349392_n

Geelikynsiä edullisempi vaihtoehto ovat kaupasta ostettavat tekokynnet, jotka liimataan itse omiin kynsiin. Myös tällaiset tekokynnet havaittiin muutamilta tytöiltä, mutta ne ovat jäämässä pahasti geelikynsien varjoon.

Kik-252234911

Jos taitoa riittää, myös omalla lakkauksella voi saada todella näyttävät kynnet, varsinkin jos omista kynsistä löytyy riittävästi pituutta.

1361719054740

IMG_3626

Ehdottomasti suosituin lakkaus/malli kynsissä oli klassinen ranskalainen manikyyri, sillä se sopii mekon kuin mekon kanssa. Lisäksi suosittuja olivat erilaiset timanttikoristelut. Värit ja kuviot riippuivat omistajiensa mekkojen väreistä ja siksi ne vaihtelivat kaikissa sateenkaarenväreissä, kuten mekkojenkin värit.

MEIKKI

Meikkiin ei ehkä ensimmäisenä kiinnitä huomiota, mutta se on tärkeässä osassa tanssijoiden ulkonäössä. Kaikkien tyttöjen meikit olivat erinomaisesti onnistuneet, ja ne toivat ryhtiä ja kauneutta tanssijoiden kasvoille.  Osa oli luottanut omaan tai tuttavansa taitoon, kun taas toiset olivat turvautuneet ammattilaisten siveltimien jälkeen.

Tanssiaismeikissä tärkeässä osassa ovat hyvä pohjameikki ja puuteri, jotka peittävät ihon epäpuhtaudet ja estävät tanssiessa hikoavaa ihoa kiiltämästä.

Koska hiukset ja mekko kiinnittävät niin paljon huomiota, ei silmämeikin tarvitse olla niin tumma. Lähes jokainen naispuolinen tanssija oli turvautunut tekoripsiin, joko kestävien ja pitkäaikaisten ripsienpidennyksinä tai kertakäyttöisten tekoripsien tyyliin. Pitkät räpsyripset korostavat kauniisti silmiä, eivätkä pidemmätkään ripset ole tällaisessa juhlassa överit.

21652_4481845005841_920516067_n

ripset

Glamourvaikutelmaa lisäävät punatut huulet. Huulipunien sävyt vaihtelivat aivan vaaleista hyvinkin kirkkaanpunaisiin. Sävy riippui jälleen kerran mistäs muustakaan kuin mekon väristä!

RUSKETUS

Wanhojen tanssit tanssitaan hyytävässä helmikuussa, eikä aurinkoa ole tällä pallonpuoliskolla nähty kuukausiin. Meistä jokainen näyttää enemmän tai vähemmän kalkkilaivan kapteenilta, ja siksi monet tytöistä olivat turvautuneet keinotekoiseen rusketukseen saadakseen edes hieman väriä kalvakalle iholleen. Purkista, solariumista, värisuihkusta; rusketuksen voi saada monella keinolla ilman aurinkoakin. Hillitty ja luonnollinen rusketus korostaa nätisti mekon väriä.

image_1361720694573228

581699_4481903687308_1271440149_n