Kesätyöttömyys vaivaa monia nuoria

Kesätyöttömyys vaivaa monia nuoria

Kesätöiden haku on käynyt kuumana jo vuoden alusta asti. Kesätyöt ovat varmasti ajankohtainen ja tärkeä asia monille lukiolaisillekin. Monet kokevat töiden löytämisen ja saamisen kuitenkin hankalaksi. Vaikka kesätöiden saamiseen vaikuttaa suurimmalta osin hakija itse, on osansa asiassa myös muun muassa nykyisellä taloustilanteella ja työnantajilla.

Suomen talous on rypenyt pitkittyneessä taantumassa jo vuosia, ja maan työttömyysprosentti oli Tilastokeskuksen mukaan 9,3 % helmikuussa 2016. Tällaisessa taloudellisessa tilanteessa yrityksillä ei yleisesti ottaen ole juurikaan varaa palkata uusia työntekijöitä; sen sijaan uutisissa kerrotaan alituiseen, kuinka milloin mikäkin yritys joutuu irtisamaan nykyisiäkin työntekijöitään. Näin ollen on helppo ymmärtää, miten vaikeaa monille yrityksille olisi palkata vakituisten työntekijöiden lisäksi myös kesätyöntekijöitä. Hakijoille on kuitenkin lupaavaa se, että esimerkiksi monet kunnat ovat viime vuosina alkaneet tarjota yrityksille tukea nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamisen mahdollistamiseksi. Esimerkiksi Tuusulan kunta on vuonna 2016 tarjonnut rahallista tukea tuusulalaisille yrityksille, yhdistyksille ja järjestöille 15–25-vuotiaiden nuorten palkkaamista varten.

Toisaalta yritykset ja työnantajat voivat usein olla haluttomia palkkaamaan nuoria töihin, mihin on monia eri syitä. Monille työnantajille syy voi olla se, että hakija on alaikäinen; toisilla taas on saattanut olla aikaisempina kesinä huonoja kokemuksia nuorista työntekijöistä. Jotkut voivat myös kokea lukuiset erilaiset alaikäisten työntekijöiden työntekoa koskevat lait hankalina. Toiset taas palkkaavat mielellään vain esimerkiksi sukulaisten tai tuttavien lapsia.

Tärkein osa kesätöiden saannissa tai saamattomuudessa on kuitenkin tietenkin hakijalla itsellään. Jo pelkästään motivoituneella ja positiivisella asenteella voi päästä pitkälle. Ei myöskään kannata lannistua, vaikka aluksi voikin tuntua siltä, ettei kesätyöpaikkaa löydy mistään, sillä periksiantamattomuus palkitaan. Esimerkiksi internetistä sekä töissä olleilta perheenjäseniltä tai ystäviltä saa varmasti paljon ohjeita ja neuvoja työnhakuun. Ne hakijoiden kannattaa ottaa vakavasti. Joka tapauksessa on totta, että työnhaussa oma aktiivisuus ja oma-aloitteisuus ovat kaikki kaikessa: harvemmin ketään tullaan kotoa hakemaan töihin.

Avatar photo
Mikko Honkonen

Lukion kolmannen vuoden opiskelija, joka kirjoittaa Hyve-lehteen etenkin kolumneja ja joka harrastaa pianonsoittoa ja vieraita kieliä.