Murteet kunniaan!

Murteet kunniaan!

img_38221

Vaikka suomi ei viidellä miljoonalla puhujallaan ole kovin suuri kieli, siihen mahtuu silti lukuisia erilaisia murteita. Nämä murteet eroavat toisistaan erityisesti sanaston ja ääntämisen osalta, mutta myös rakenteissa on eroja.

Kaikki suomen kielen murteet ovat hyvin keskenään ymmärrettäviä, vaikka murteellinen sanasto voikin joskus tuntua erikoiselta. Nykyään murteet ovat monella tapaa melko lähellä toisiaan. Murteiden väliset erot ovat kapeampia kuin ennen. Tällainen kehitys on johtunut pitkälti ihmisten liikkuvuuden lisääntymisestä, mutta myös esimerkiksi yleisellä oppivelvollisuudella on aikoinaan voinut olla osuutensa asiaan. Joinakin aikoina ihmisiä on jopa tietoisesti kehotettu käyttämään yleisesti vain yleiskieltä oman murteen sijasta.

Asenteet murteita ja niiden käyttöä kohtaan eivät siis aina ole olleet kovinkaan positiivisia. Nykyään murteiden tilanne on kuitenkin parempi: niihin suhtaudutaan myönteisemmin, ja omaa murretta käytetään mielellään. On kuitenkin tärkeää pitää yllä murteiden arvostusta vastaisuudessakin, jotta ne säilyttävät elinvoimansa. Murteet ovat suomen kielelle tärkeitä monista syistä.

Ensinnäkin murteet rikastuttavat suomen kieltä huomattavasti. Ne monipuolistavat kielen sanastoa ja mahdollistavat vaihtoehtoisia ilmaisutapoja. Ne tekevät kielestä värikkään ja ilmaisuvoimaisen. Murteellisilla sanoilla on usein vivahteita, jotka antavat tekstille uudenlaista kiinnostavuutta.

Toinen syy liittyy identiteettiin. Erityisesti nyky-Suomessa, jossa monet ihmiset asuvat kaukana alkuperäiseltä kotiseudultaan, murteista on tullut monille niiden puhujista tärkeä osa paikallisidentiteettiä. Murre muistuttaa tehokkaasti omasta alkuperästä ja juurista. Murre on monille myös asia, joka on opittu jo lapsena ja joka on kulkenut mukana koko elämän ajan. Näin ollen on ymmärrettävää, että murteet herättävät voimakkaita tunteita.

Toisaalta jotkut ihmiset ovat myös murteita vastaan. On toki totta, että voisi olla helpompaa, jos jokainen puhuisi samalla tavalla, mutta jos murteet katoaisivat, katoaisi myös suuri ja tärkeä osa suomalaisia paikalliskulttuureja. Eri murteiden puhujiin saattaa liittyä myös erilaisia ennakkoluuloja. Tämän ei kuitenkaan pitäisi antaa vähentää murteiden käyttöä.

Kaiken kaikkiaan murteet monipuolistavat ja rikastuttavat suomen kieltä ja ovat monille niiden puhujista tärkeä osa identiteettiä. Koska murteet ovat tärkeitä, tulee meidän kaikkien toimia niiden säilymisen edistämiseksi. Meidän tulee arvostaa murteita, käyttää niitä, ja nostaa murteet kunniaan!

Avatar photo
Mikko Honkonen

Lukion kolmannen vuoden opiskelija, joka kirjoittaa Hyve-lehteen etenkin kolumneja ja joka harrastaa pianonsoittoa ja vieraita kieliä.