Voiko kuluttaja vaikuttaa?

Voiko kuluttaja vaikuttaa?

Yhteiskunnassamme vallitsee kulutuskulttuuri ja taloutemmekin pohjautuu osittain juuri jatkuvaan kulutukseen. Tällaisessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää huomata kuluttajien merkitys asioihin vaikuttamisessa. Mutta voivatko kuluttajat edes vaikuttaa?

 

Monet suhtautuvat kuluttajien vaikutusmahdollisuuksiin kriittisesti, jopa pessimistisesti. Yleinen argumentti on, ettei yksittäisen kuluttajan toimilla ole pienintäkään merkitystä kokonaiskuvan kannalta. Tämä on toki tottakin siinä mielessä, että maailmassa, jossa asuu yli seitsemän miljardia ihmistä, ei juurikaan ole merkitystä yksittäisen henkilön kulutustottumuksilla.

 

Tästä huolimatta kuluttajien vaikutusmahdollisuudet ovat valtavat. Tämän selittää erityisesti se, että vaikuttamisen avainasia on yhdessä toimiminen. Mitä useampi kuluttaja kiinnittää huomiota kulutustottumuuksiinsa, sitä suuremmiksi, vahvemmiksi ja monipuolisemmiksi kuluttajien vaikutusmahdollisuudet kasvavat. Tästä johtuen on myös tärkeää se, että kuluttajille tarjotaan mahdollisimman laajasti tietoa heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa.

 

Kulutuksella voidaan vaikuttaa moniin asioihin, mutta epäilemättä yksi tärkeimmistä tämän päivän maailmassa on ekologisuus. Tähän kuluttajana voi vaikuttaa monin tavoin, kuten esimerkiksi suosimalla sellaisia tuotteita ja palveluita, joiden tuottaja ottaa ympäristökysymykset huomioon tuotannossaan. Toisaalta on tärkeää suosia lähellä valmistettuja tuotteita, sillä kuljetuksen aiheuttamat päästöt vähenevät matkan lyhentyessä.
Yksi parhaista neuvoista, joka ympäristötietoiselle kuluttajalle voidaan antaa, on kuitenkin ostaa ja kuluttaa ylipäätään mahdollisimman vähän. Kulutuksen vähentäminen lyhyeksikin ajaksi auttaa kiinnittämään huomiota turhaan kulutukseen ja vähentämään sitä. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vaikka kaikkeen kuluttajatkaan eivät voi vaikuttaa, kannattaa vaikutusmahdollisuudet kuitenkin ottaa vakavasti.

Avatar photo
Mikko Honkonen

Lukion kolmannen vuoden opiskelija, joka kirjoittaa Hyve-lehteen etenkin kolumneja ja joka harrastaa pianonsoittoa ja vieraita kieliä.