Kumpi mieluummin, syventymispäivät vai päättöviikko?

Kumpi mieluummin, syventymispäivät vai päättöviikko?

Lukiossamme järjestettiin tämän syksyn 1. periodissa päättöviikkojärjestelmän sijaan syventymispäiväkokeilu. Syventymispäivät herättivät monenlaisia mielipiteitä opiskelijoiden välillä. Lopulta kuitenkin johtoryhmässä päätettiin luopua niistä, ja palata takaisin tavanomaiseen päättöviikkoon.

Syventymispäivät poikkesivat perinteisestä päättöviikosta vahvasti. Syventymispäivällä tarkoitettiin sitä, että periodilla oli periaatteessa kaksi koeviikkoa. Riippuen kuitenkin siitä, päättikö kurssin opettaja pitää kokeen vai jonkinlaisen muun arvioitavan työn. Syventymispäivät sijoittuivat periodin puolivälille ja loppupuolelle.

Varsinkin näin abiturienttina koin, että syventymispäivät toivat ainoastaan kielteisiä puolia. Syksyn ylioppilaskirjoituksiin lukeminen muuttui haastavammaksi, kun piti panostaa päättöviikon sijaan kahteen koeviikkoon. Syventymispäivät kuitenkin herättivät joillekin opiskelijoille positiivisia ajatuksia. Niissä oli myös plussana se, että 8-palkki saatiin koeviikkoon mukaan.

Koulumme opiskelijoilla oli vahvat mielipiteet ja sanavalta uuteen syventymispäivään. Syventymiskokeilun jälkeen kerättiin periodipalautetta, jossa kielteistä palautetta oli reilusti. Palautteeseen reagointiin nopeasti, minkä jälkeen tehtiinkin päätös, että niistä luovutaan. Itselleni oli ainakin iso helpotus kuulla, että perinteinen päättöviikko tulee takaisin!

Lukiomme ei ollut ainoa lukio, joka kokeili uutta ja erilaista päättöviikkojärjestelmää. Muun muassa Espoon lukiossa kokeiltiin hieman samanlaista järjestelmää. Koepäivän aikana saattoi olla yhden sijaan kaksi koetta, niin kuin meilläkin, mutta heidän koeviikolleen tuotiin myös lisäksi oppitunteja. Heidän periodinsa piti sisällään yhden tiivistetyn koeviikon ja uuden projektiviikon, joka lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla on päivän aikana samaa ainetta peräkkäin kolme 75 minuutin pituista tuntia.

Espoon lukiossa jouduttiin ottamaan käyttöön kuntalaisaloite liittyen koe- ja projektiviikoon muutokseen. Meidän lukiossamme kuntalaisaloitteeseen ei kuitenkaan ollut tarvetta. Opiskelijoiden ääni otettiin todella hyvin huomioon, ja muutokset syventymispäiviin tehtiin nopeasti.

On hienoa, että lukiommme opiskelijoiden mielipiteet otetaan huomioon, koska sillä tavoin parannetaan opiskelijoiden motivaatiota! Opiskelijoiden äänten vaikutuksella on erittäin paljon merkitystä, sillä kaikkia päätöksiä ei kuulu tehdä ilman meitä.

Veera Vollakka