Innokampus ja #Henriasenne-työpaja

Innokampus ja #Henriasenne-työpaja

 

Mikä on Innokampus?

Innokampus on uudenlainen yhteiskuntavastuuhanke, joka haluaa aktivoida kaikki Suomen 1,2 miljoonaa nuorta. Innokampus auttaa nuoria löytämään itsestään käyttämättömän potentiaalin ja luo siitä ennennäkemätöntä arvoa nuorille itselleen – ja tulevaisuudelle.

Innokampus tarjoaa nuorille väylän tuottaa ja jalostaa ideoita, tuotteistaa keksintöjä, löytää uudella tavalla opiskelu, harjoittelu- ja työpaikkoja tai jopa perustaa oma yritys. Hanke pyrkii luomaan yhä kansainvälisempää toimintaympäristöä, jonka avulla se auttaa nuoria edistämään omaa tulevaisuuttaan.

italia2015 012

Saavutuksia Innokampus on haalinut itselleen jo huiman määrän. Nuoret ovat pistäneet itsensä likoon ja keksineet yli 2000 innovaatiota: yli kymmenen patentin lisäksi on saatu myös yksi kansainvälinen patentti, ja hankkeen tuella monet ovat perustaneet omia yrityksiä. Innokampuksen yhteistyökumppanit ovat työllistäneet kymmeniä nuoria, ja Innokampus on itse palkannut yli 150 nuorta työntekijää ympäri Suomen.

Tartu ideaan on joukkuepitchauskilpailu, jossa nuoret vähintään kahden hengen joukkueissa kilpailevat Innokampuksen yhteistyökumppaneiden jättämissä haasteissa. Kilpailu on suunnattu toisen asteen opiskelijoille, ja ympäri Suomea siihen osallistuvat monet eri koulut joukkueineen. Kolme parasta joukkuetta palkitaan henkilökohtaisilla palkinnoilla. Voittajakouluille myönnetään Innolukio/amis-palkinto, joka oikeuttaa Innoklubin järjestämiseksi tarjottavaan resurssiin.

Innokone on Innokampuksen tuottama palvelu, johon nuoret pääsevät vapaasti jättämään omia avoimia innovaatioitaan tai vastaamaan yhteistyökumppaneiden jättämiin haasteisiin. Innokoneen löydät Innokampuksen nettisivuilta. Jokaisen nuoren jättämään ideaan vastaa asiantuntijoista koostuva ryhmä, jonka neuvojen avulla nuori pystyy kehittämään ja jalostamaan omaa ideaansa entistä paremmaksi. Ensi vuoden tammikuussa järjestettävässä Gaalassa palkitaan parhaat ideoiden jättäjät huikeilla palkinnoilla.

italia2015 017

 

Henri Asenne -työpaja 

Innokampuksen järjestämä #HenriAsenne työpaja saavutti myös meidän lukiomme ykkösluokkalaiset  tiistaina 14.4.

Henri Asenne -kiertue kannustaa nuoria tuomaan oman potentiaalin esille Innokone-palveluun osallistumalla. Työpajassa jokaisella on hauskaa, ja tarkoituksena on inspiroida nuoria yhteen hiileen puhaltamalla tiimitaitoja käyttäen. Henri Asenne -kiertueen aiheina ovat erityisesti työelämä, tiimitaidot ja sisäinen yrittäjyys. Näistä puhuminen on todella tärkeää, sillä monella nuorella on kesällä edessään ensimmäinen kosketus työelämään.

 

Työpajan kulku:

Lukiomme ykkösluokkalaiset saapuivat luokittain Hyrylän Innokampustiimin järjestämään työpajaan. Ensimmäinen työpaja aloitti toimintansa aamutunneilla jo kello kahdeksan jälkeen, ja kokonaisuudessaan pajojen toiminta kesti puoleen päivään.

On täysin ymmärrettävää, etteivät monet nuoret ole ennen kuulleet Innokampuksesta tai sen toiminnasta. Tämän vuoksi oli tärkeää, että ensin kerroimme heille, mistä kaikesta on kyse: keitä olemme, mitä teemme Innokampuksella ja mikä on työpajan kulku.

 Tiivistetyn esittelyn jälkeen näytimme oppilaille Accenturen tuottaman Henri Asenne videon “Kekseliäästi omaperäinen”, jossa käsitellään luovuutta, innovatiivisuutta ja motivaatiota. Nuoret seurasivat videota innokkaasti.

italia2015 050

 

IMG_1896

 

Videon jälkeen nuoret saivat tehtäväkseen kolmen hengen ryhmissä osallistua Innokone-palveluun, joka on nähtävissä Innokampuksen kotisivuilla. Jokaisen ryhmän tehtävänä oli keksiä vähintään yksi uusi innovaatio, keskustella siitä ja kehittää sitä ryhmänsä kanssa ja lopulta lähettää se Innokoneeseen ammattilaisten arvioitavaksi. Näin nuoret oppivat hyödyntämään omia potentiaalisia kykyjään yhdessä tiiminsä kanssa ja oppivat taitoja tulevaisuuteen ja työelämään. Innokkuuus, rohkeus ja luovuus palkitaan!

IMG_1933

IMG_1921

 

Nuorten innokkuus ja luovuus kasvoivat loppua kohden entisestään. Työpajan päätyttyä monet ryhmät jäivät vielä työstämään omia ideoitaan välitunnin ajaksi. Halusimme kannustaa nuoria jatkamaan ja keksimään kotona uusia ideoita, joilla he voivat osallistua uudelleen Innokone-palveluun ja parantaa maailmaa omilla ideoillaan.

Haluamme kiittää kaikkia työpajaan osallistuneita. Olimme riemuissamme innokkaista asenteista ja mahtavista ideoista.

 

Hyrylän Innokampustiimi, Nora, Reetta ja Katariina, kiittää ja kuittaa!

italia2015 039

 

 

 

 

Avatar photo
Nora Raahenmaa