Liikutko sinä tarpeeksi?

Liikutko sinä tarpeeksi?

Kuva: Salla Lahtinen
Kuva: Salla Lahtinen

Nuorten liikunta ja liikkumattomuus on ajankohtainen aihe. Lasten liikuntatutkimus paljastaa lasten alhaisen mielenkiinnon liikuntaa kohtaan. Aihe on tärkeä, koska nuoret liikkuvat liian vähän. Teko eli Terve koululainen -sivuston mukaan alle puolet nuorista liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti. Mitä hyötyä liikunnasta sitten on? Liikunta on merkittävä osa kasvun ja kehityksen turvaamista. Tämän lisäksi liikunta lisää iloa ja antaa virtaa, helpottaa oppimista ja keskittymistä, vahvistaa sydäntä, keuhkoja, lihaksia ja luita, parantaa unta ja mahdollistaa uusien kavereiden saamisen. 

Nuorten liikuntasuositus kehottaa nuorta kouluikäistä liikkumaan reippaasti vähintään tunnin päivässä. Tämän lisäksi nuoren tulee liikkua kolmena päivänä viikossa teholtaan rasittavaa kestävyystyyppistä liikuntaa ja toisena kolmena päivänä lihasvoimaa ja luustoa vahvistavaa liikuntaa. Kestävyyttä voi parantaa helposti nostamalla sykettä ja hengästymällä päivittäin. Tärkeintä on liikkuvuuden monipuolisuus. Monipuolisuus mahdollistaa erilaisten liikuntataitojen kehittymisen. Liikunnan ohella on tärkeä muistaa istumisen tauottaminen. Työpaikalla ja koulussa se jää usein huomioimatta. 

Miksi nuoret liikkuvat vähän, ja mihin liikuntaan kohdistuva kiinnostus on hävinnyt? Toisilla voi olla syynä vapaa-ajan puute. Tällöin aika halutaan käyttää kavereiden kanssa olemiseen. Osalla syynä on ulkoiset tai sosiaaliset paineet, joiden takia ei uskalleta aloittaa uutta harrastusta, vähäinen motivaatio ja sen kautta liikunnasta muodostunut epämiellyttävä mielikuva tai koululiikunnassa liika kilpailuhenki ja suorituspaine. 

Vähäinen liikunta voi kuitenkin aiheuttaa esimerkiksi mielialan ja unenlaadun laskua sekä verensokerin kohoamista. Liikkumattomuus altistaa monille sairauksille, kuten kakkostyypin diabetekselle, sydän- ja verisuonisairauksille ja osteoporoosille. Lisäksi liikkumattomuus vaikuttaa heikompaan aivojen toimintaan ja oppimiseen, jotka voivat heijastua aikuisiällä esimerkiksi työllistymisen vaikeuksina. 

Miten nuoret sitten saadaan liikkumaan entistä enemmän ja nuorille suunnattujen liikuntasuositusten mukaisesti? Mikä motivoi liikkumaan? Nuorten tulee kokea liikunta positiivisena asiana. Liikkumisen halua voi lisätä esimerkiksi liikkumalla kaverin kanssa yhdessä. Liikkumisen takana voi olla halu esimerkiksi paremmasta terveydestä, unen laadusta, mielialasta, kunnosta, kestävyydestä, ryhdistä tai tavoitteiden saavuttamisesta. Liikunta on helpompaa, kun se on itselle mieleistä ja siitä on muodostunut rutiini. Siksi nuorten tulisi pohtia, mitkä tekijät lisäävät omaa motivaatiota liikuntaan.

Iiris Jussila