Joukkoliikennettömyyttä Tuusulassa

Joukkoliikennettömyyttä Tuusulassa

“Voi ei, myöhästyin sittenkin”, ajattelen nähdessäni vain bussin  takavalot saapuessani pysäkille. “No, ei kai tässä auta muu kuin mennä seuraavalla bussilla.” Otan kännykkäni esille tarkistaakseni aikataulun. Seuraavan bussin tuloon ei näytä olevankaan kuin pari tuntia. Taidan myöhästyä koulusta tällä kertaa.

 

En liene ainoa tuusulalainen, joka on tyytymätön kuntansa joukkoliikenteeseen ja tiedostaa sen monet ongelmat. Suurin ongelma Tuusulan joukkoliikenteessä on oikeastaan yksinkertaisesti sen puute. Reitit eivät ole läheskään tarpeeksi kattavia, ja niilläkin reiteillä, joilla ajetaan, ovat aikataulut sekavia ja harvoja. Tällainen joukkoliikenne ei varmastikaan kannusta ketään sitä käyttämään!

 

Tärkeää nimenomaan on saada ihmiset suosimaan joukkoliikennettä ja nähdä julkisen liikenteen valtava potentiaali myös tulevaisuuden liikennemuotona. Julkisen liikenteen käyttöhän on aina mitä ekologisimpana liikennemuotona vihreä valinta yksityisautoiluun ja jopa kimppakyyteihin verrattuna. Hiilidioksidipäästöjen määrä matkustajaa kohden on huomattavasti pienempi esimerkiksi bussilla matkustettaessa verrattuna henkilöautolla matkustamiseen. Onhan meidän kaikkien tehtävä osamme ilmastonmuutoksen ja kasvihuoneilmiön estämiseksi. Kukapa haluaisi jättää lapsilleen saastunutta ja pilaantunutta maailmaa?

 

Puutteet reiteissä ja aikatauluissa eivät kuitenkaan suinkaan ole ainoita Tuusulan joukkoliikenteen ongelmia. Eräs arkinen ongelma on myöhästymiset. Tämä on tietysti minkä tahansa, ei vain Tuusulan, joukkoliikennejärjestelmän yleinen ongelma. Itse kutakin, ainakin itseäni, kuitenkin varmasti ärsyttää jatkuvasti myöhästyä koulusta tai töistä vain siksi, ettei linja-auto ole onnistunut saapumaan pysäkille ajoissa.

 

Nykymaailmassa rahalla on eittämättä tärkeä rooli, ja tämä pätee myös joukkoliikenteeseen. Nykytilanteessa asia on monesti niin, että omalla autolla ajaminen on helpompaa ja joskus jopa halvempaa kuin joukkoliikenteen käyttö. Tällaisesta tilanteesta irti pääseminen on nimenomaan avain joukkoliikenteen käytön lisäämiseen. Jos esimerkiksi yksityisautoilua verotettaisiin enemmän, voitaisiin tällaisesta verosta saadut rahat käyttää joukkoliikenteen tukemiseen eri tavoin. Näin hintoja voitaisiin saada alemmaksi. Lisäksi aikataulujen ja reittien mahdollinen monipuolistuminen lisäisi joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja helppokäyttöisyyttä. Kuntamme tai ylipäätään Suomen nykyisessä taloustilanteessa joukkoliikenteen tukemisen lisääminen ilman korvaavia tuloja ei kenties ole realistista.
Meidän joukkoliikenteen käyttäjien on kuitenkin turha olettaa, että muutokset tapahtuisivat itsestään. Jos mahdollisimman monet tuusulalaiset käyttävät joukkoliikennettä sen huonoista puolista, eli reittien puutteellisuudesta, aikataulujen harvuudesta ja korkeasta hinnasta, huolimatta, saa joukkoliikennejärjestelmä tuloja. Liikenteenjärjestäjät voivat myös huomata, että joukkoliikenteelle todellakin on kysyntää ja sitä kannattaa kehittää. Myös kunnallisessa päätöksenteossa tulee ottaa joukkoliikenne huomioon. Käyttäkäämme siis joukkoliikennettä usein ja luottakaamme parempaan julkisen liikenteen tulevaisuuteen!

Avatar photo
Mikko Honkonen

Lukion kolmannen vuoden opiskelija, joka kirjoittaa Hyve-lehteen etenkin kolumneja ja joka harrastaa pianonsoittoa ja vieraita kieliä.