Miksi tekoälyä ei opetella käyttämään koulussa?

Miksi tekoälyä ei opetella käyttämään koulussa?

”Minkäänlainen tekoälyn käyttäminen johtaa kurssin keskeytymiseen.” Näillä sanoilla alkavat nykyään jokaisen jakson ensimmäiset tunnit koulussamme. Kun kaikille avoin Chat GPT:n versio julkaistiin marraskuussa 2022, tavoitti se nopeasti tuhannet lukiolaiset ja peruskoululaiset. Se sai monet, mukaan lukien itseni, innostumaan siitä, kuinka paljon koulutehtävien tekeminen tulisi helpottumaan. Nopeasti kuitenkin huomasin, miten puutteellisia vastauksia ohjelma tuottaa, ja luovuin sen käytöstä koulutehtävissä. Tekoälystä puhutaankin koulussa lähinnä oppimista haittaavana työkaluna, eikä sen hyödyntämistä huomioida. 

On selvää, että tekoäly on täällä jäädäkseen. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että oppisimme käyttämään sitä oikein. Chat GPT ei ole oikea työkalu kirjoitus- tai lukutaidon vastauksen tuottamiseen, mutta monessa muussa siitä voi olla hyötyä. Itse olen hyödyntänyt tekoälyä esimerkiksi töiden hakemisessa ja historian ylioppilaskokeisiin lukemisessa. Tuloksena on hyvä kesätyöpaikka ja laudatur historiasta. Opettajat tuntuvat kuitenkin vierastavan tekoälyä, vaikka se on laajassa käytössä esimerkiksi yritysmaailmassa ja useissa työpaikoissa. 

Keskustellessani tekoälystä opettajien kanssa olen huomannut reaktion, joka yllätti minut. Moni tuntuu pelkäävän tekoälyä, vaikka ei ole edes itse sitä testannut. Kun olen kertonut siitä, että olen tehnyt lukusuunnitelmani tekoälyn avulla sain kyseenalaistavia kommentteja. Toisaalta ymmärrän kielteisen suhtautumisen haittojen vuoksi, mutta myös opettajien pitäisi mielestäni tutustua tekoälyyn vielä paremmin. Pidän hauskana esimerkiksi sitä, miten erilainen on suhtautuminen kääntäjiin ja sanakirjoihin verrattuna tekoälyyn. Loppujen lopuksi ne kuitenkin pohjautuvat myös täysin samaan teknologiaan, eli tekoälyyn.  

Tekoälyn käyttöä olen harjoitellut kahdella tunnilla, englannissa ja äidinkielen ja yhteiskuntaopin mediakurssilla. Koen, että molemmista oli hyötyä. Mielestäni jatkossa koulussa tekoäly pitäisi nostaa puheenaiheeksi useammin ja mielellään niin, ettei sävy aina olisi kielteinen. On täysin järjetöntä ja oppimista haittaavaa käyttää tekoälyä minkään aineen tehtävien, esseiden, kokeiden tai esitelmien tekemiseen. Mutta se on kuitenkin selvää, että monessa muussa siitä on hyötyä. Olen myös sitä mieltä, että avoimempi suhtautuminen tekoälyyn vähentäisi sen haitallista käyttämistä ja auttaisi huomaamaan puutteet sen tuottamassa sisällössä. Tekoälyn käytön osaaminen on tulevaisuuden taito, jota tullaan tarvitsemaan myös työelämässä, siksi siitä pitää puhua myös koulussa. 

Ilari Hyvärinen