ADHD tuo haasteita opiskeluun

ADHD tuo haasteita opiskeluun

ADHD eli neuropsykologinen poikkeavuus vaikeuttaa opiskelua, sillä monet joutuvat tekemään paljon töitä menestyäkseen opinnoissa. Neuropsykologinen poikkeavuus ei kuitenkaan ole este opinnoissa menestymiselle. Kun löytää itselleen sopivat keinot oppia opiskelusta tulee helpompaa. ADHD:n vaikutus opiskeluihin on yksilöllistä.  

ADHD saattaa näkyä opiskelussa haasteena pitkäjänteiseen tekemiseen tylsässä tai vähemmän mielenkiintoisessa tehtävässä. Tehtävän tai tekemisen aloittaminen voi olla haastavaa. Haasteena voi olla uppoutuminen mieluiseen tekemiseen, esimerkiksi sosiaalisen median selailuun, jolloin muun tekemisen aloittaminen on hankalaa. Uppoutuminen voi olla sekä haaste että voimavara. Mieluisan tehtävän tekeminen tuntikausia voi rentouttaa, ja siitä saa hyvän olon tunnetta. Toisaalta haasteena voi olla tehtävään juuttuminen ja ajankäyttö. 

Itselle sopivat rutiinit ja yksilölliset tavat oppia tekevät oppimisesta helpompaa. Sopivien opiskelutekniikoiden löytämisen lisäksi esimerkiksi kalenterin käyttäminen, tehtävälistojen tekeminen ja hälytysten käyttäminen voivat helpottaa opiskelua. Opiskelutekniikoista pomodoro-tekniikka voi auttaa ajan hahmottamisessa ja keskittymisen haasteissa. 

ADHD voi näkyä keskittymisen ja tarkkaavaisuuden haasteiden lisäksi myös ylikuormittumisena ympäristön ärsykkeistä, kuten äänistä. Pitkäaikainen voimakas ylikuormittuminen voi johtaa jopa uupumukseen. 

Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuessa hyvä lukusuunnitelma auttaa opiskelu-urakassa. Opiskelun lisäksi on tärkeää tehdä itselle mieluisia asioita ja palautua arjen kuormittavuudesta itselle sopivin keinoin. Lukulomalla ylioppilaskirjoituksiin lukiessa lukiessa kannattaa luoda hyvät rutiinit ja huolehtia tauoista. Armollisuus itseä kohtaan auttaa, sillä ylioppilaskirjoituksiin lukeminen voi olla haastavaa ja kuormittavaa.

ADHD voi olla haasteiden lisäksi myös voimavara opiskelemisessa. Innostumisesta ja hyperfokuksesta eli mielekkääseen asiaan uppoutumisesta voi olla hyötyä opiskellessa. Omia vahvuuksia hyödyntämällä opiskelusta saa enemmän irti. Lisäksi on tärkeää pitää huolta omista voimavaroista. Ennakointi ehkäisee uupumista.

Avatar photo
Anni Sohlstén