Solidaarisuus

Solidaarisuus

Solidaarisuus, tuo kallisarvoinen perusajatus, joka koskettaa tavalla tai toisella aivan meitä jokaista. 

Solidaarisuudella tarkoitetaan yhteisvastuullisuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä myötämielisyyttä kanssaihmisiä kohtaan. Solidaarisuuden käsite ei rajoitu ainoastaan lähellä oleviin ihmisiin, vaan sillä voidaan laajemmassa näkökulmassa tarkoittaa myös maailmanlaajuista kunnioitusta toisia ihmisiä kohtaan. 

Solidaarisuuden merkitys korostuu erityisen hyvin nykypäivän maailmassa, jossa me ihmiset kohtaamme monenlaisia haasteita, kuten ympäristöongelmia ja epäoikeudenmukaisuutta. Meidän on oltava valmiita tukemaan toinen toisiamme niin läheisinä naapureina kuin kaukaisina tuntemattomina, sillä monet ajankohtaiset ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja köyhyys, ovat globaaleja ilmiöitä ja vaativat yhteisiä ponnisteluja. 

Solidaarisuus on avaintekijä rauhan säilyttämisessä. Konfliktien välttäminen ja rauhan ylläpitäminen edellyttävät kykyä ymmärtää ja tukea toisten ihmisten tarpeita ja oikeuksia. Solidaarisuus auttaa meitä rakentamaan siltoja erilaisten ryhmien välille.

Solidaarisuus onkin tärkeä osa ihmisoikeuksia. Jokaisella ihmisellä on peruuttamaton oikeus elämään, terveyteen ja perustarpeisiin, ja solidaarisuus merkitsee sitoutumista näiden oikeuksien toteutumiseen kaikille, taustasta riippumatta.

Solidaarisuus ei kuitenkaan vaadi urotöitä. Se voi olla naapurin auttamista ostosten pakkaamisessa, ystävän tukemista vaikeina hetkinä tai lahjoitusten tekemistä hyväntekeväisyysjärjestöille. Solidaarisuuden ei tarvitse aina olla edes konkreettinen teko, vaan joskus pelkkä hymy tai ystävällinen tervehdys voivat pelastaa toisen ihmisen päivän. 

Solidaarisuus on tie, joka auttaa meitä voittamaan vaikeudet sekä luomaan paremman tulevaisuuden. Niinpä toivon, että me kaikki voisimme suhtautua toisiimme kannustavasti ja armollisesti. Ainoastaan sillä tavoin pystymme varmistamaan kestävän ja turvallisen maailman sekä nykyisille että seuraaville sukupolville.

Teksti on muokattu versio oppilastyöstä, joka pidettiiin puheena Äidinkielen ja kirjallisuuden Vuorovaikutus 3 -kurssilla.

Avatar photo
Iida Leppänen

Luonnon, musiikin ja kirjojen ääressä viihtyvä sekä rehellisyyttä ja ystävällisyyttä arvostava nuori. Lisäksi eläimet, ja erityisesti koirat, ovat lähellä sydäntä.