Platonin Akatemiassa sukellettiin filosofiaan

Platonin Akatemiassa sukellettiin filosofiaan

Huhtikuinen Platonin Akatemia tarjosi tiedonjanoisille filosofeille ja alkaville sellaisille ainutlaatuisen tilaisuuden sukeltaa syvälle mielen saloihin! Platonin Akatemia on yksi Suomen vanhimmista nuorille suunnatuista tiede- ja taidetapahtumista, ja se tuo yhteen nykyaikaisia ajattelijoita ja filosofeja, jotka pyrkivät syventämään ymmärrystään elämän peruskysymyksistä. Platonin Akatemian perustaja Tapio Turpeinen on järjestänyt tapahtumaa jo 1990-luvulta lähtien. Tapahtuma järjestettiin Järvenpäässä Kallio Kuninkalan lämminhenkisessä kulttuurimiljöössä, jossa aurinko paistoi kauniisti taivaalta. Tapahtuma oli vuosittainen, ennen kuin koronapandemia pysäytti tapahtuman toiminnan muutamaksi vuodeksi. Tänä vuonna kuitenkin tapahtuma järjestettiin jälleen, ja osallistujia tuli ympäri Suomea ja myös Suomen lähimaista. Osallistujien joukossa oli toimittajia, akateemikkoja, huippu-matemaatikkoja ja opettajia, joilta jokaiselta tuli uusia näkemyksiä ja oivalluksia aiheeseen liittyen.

Tänä vuonna tapahtuman teemana oli ”Mielen tilassa”. Teema oli hyvin monipuolinen ja laaja, minkä vuoksi pajoja ja keskusteluja oli monia. Tilaisuuden avajaisseremoniassa kuultiin kauniita musiikkiesityksiä ja kokoontui paneeli, jossa puhuttiin oikeastaan vähän kaikesta. Paneelin aihe oli se, mistä panelistit halusivat puhua. Paneelin jälkeen kaikki lähtivät pajoihin, joissa teemaa avattiin ja käsiteltiin erilaisista näkökulmista. Itse olin mukana järjestämässä filosofiakahvilaa, jossa käytiin keskustelua jaksamisesta, yrittäjyydestä, politiikasta ja mielen hyvinvoinnista. Kahvila herätti hyvin paljon ajatuksia keskustelijoiden kesken, eikä keskustelussa näkynyt loppua. Yksi pajan kohokohdista oli musiikin yhdistävä voima. Oli hetki, jolloin kaikki pajaan osallistujat eivät puhuneet samaa kieltä. Pajaan oli sijoitettu flyygeli, ja paikalla oli sellisti. Yhteiseksi kieleksi tuli siis musiikki, kun osa lauloi ja osa soitti. 

Muissa pajoissa osallistujat saivat kuulla monipuolisia esitelmiä ja luentoja mielen toiminnasta, tajunnasta ja havainnoinnista. Nämä pajat tarjosivat ainutlaatuisen mahdollisuuden laajentaa tietämystään mielestä ja myös oman mielensä sopukoista. Lisäksi tapahtuma tarjosi osallistujille mahdollisuuden osallistua interaktiivisiin keskusteluihin, työpajoihin ja pienryhmäkeskusteluihin. Tämä edisti syvempää pohdintaa mielen tilasta ja sen merkityksestä ihmisen elämään ja jaksamiseen. Osallistujat jaksoivat innostua ja inspiroitua muiden ajattelijoiden kanssa käydyistä vilkkaista keskusteluista.

Platonin Akatemian tapahtumasta muodostui merkittävä foorumi, jossa osallistujat pystyivät jakamaan ajatuksiaan ja haastamaan toistensa käsityksiä mielen tilasta. Tapahtuman tavoitteena oli edistää syvällistä keskustelua ja ajatusten vaihtoa, ja se täytti odotukset yli rajojen. Osallistujat poistuivat tapahtumasta uusien oivallusten ja näkemysten kanssa, valmiina jatkamaan tutkimusmatkaansa mielen salaisuuksiin. Platonin Akatemia jätti jäljen osallistujiinsa, ja se jatkaa vaikutustaan vielä pitkään tapahtuman jälkeen. Mielen tilaa koskeva tapahtuma tarjosi mahdollisuuden syventyä ajatteluun, haastaa vakiintuneita käsityksiä ja laajentaa tietämystä tärkeästä aiheesta. Jatkossa Platonin Akatemia jatkaa tärkeää tehtäväänsä tarjota foorumi filosofian ja ajattelun kehittämiselle sekä ihmisen mielen salaisuuksien tutkimiselle.

Eero Lindfors