Pitäisikö painotusluokat lakkauttaa?

Pitäisikö painotusluokat lakkauttaa?

Mediassa on viime aikoina puhuttanut painotusluokkien epätasa-arvoisuus. Painotusluokkia ovat esimerkiksi musiikkiluokat ja liikuntapainotteiset luokat, joihin haetaan pääsykokeilla. Helsingin kaupunki on suunnitellut lakkauttavansa painotusluokkia tulevaisuudessa. Aihe on herättänyt keskustelua ja erilaisia tunteita mediassa. Koen aiheen tärkeäksi, koska olen kävin peruskoulun musiikkiluokalla Vantaalla. Musiikkiluokille haetaan toisella luokalla ja opetus alkaa kolmannella luokalla. Opetus kestää koulusta riippuen  kuudenteen tai yhdeksänteen luokkaan asti. Musiikkiluokkalaisilla on enemmän musiikin opetusta kuin tavallisella luokalla. Musiikkiopintoja syvennetään oppilaan osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tärkeä osa musiikkiluokkia ovat yhteisölliset konsertit ja esiintymiset. Musiikkiluokalla opetellaan musisoimaan ja toimimaan yhdessä ryhmänä.

Kuva: Anni Sohlstén

 Aloitin musiikin harrastamisen ensimmäisellä luokalla kuoroharrastuksen kautta. Toisella luokalla hain musikkiluokalle. Hakuprosessiin kuuluivat musiikkiluokkatestit, joissa testattiin musiikillista osaamista. Testipäivästä minulla on vähän mielikuvia, koska esiintyminen jännitti minua todella paljon. Testissä oli muutama opettaja, jotka arvioivat oppilaan taitoja. Testi koostui laulu- ja rytmiosuudesta. Koulussamme ei tarvinnut musiikkiluokalle päästessä soittaa mitään tiettyä instrumenttia. Joissakin kouluissa  musiikkiluokalle pääsyn vaatimuksena voi olla soittimen soittaminen musiikkitunneilla esimerkiksi musiikkiopistossa. Lapset joutuvat eriarvoiseen asemaan, sillä kaikilla perheillä ei ole rahaa maksaa lasten kalliita soittotunteja. Musiikillisesti lahjakkaiden ja motivoituneiden lasten hakeminen musiikkiluokille voi olla kiinni soittoharrastuksesta. Vaatimus soittimen soittamisesta eriarvoistaa lapsia. 

Musiikkiluokka tarjosi minulle rauhallisen oppimisympäristön, jossa oli motivoituneita opiskelijoita. Työrauhassa musiikkiluokalla ja “tavallisella” luokalla oli suuri ero ollessani ala-asteella. Meidän musiikkiluokamme opettaja piti tiukkaa kuria, ja luokassa oli hiljaisuus tunneilla. Musiikkiluokille valitaan yleensä vain tietty määrä opiskelijoita, minkä takia musiikkiluokalla meitä oppilaita oli hieman vähemmän kuin normiluokilla. Musiikkiluokalla sain kehittää omaa laulu- ja soitto-osaamistani. Koen musiikin vaikuttaneen ryhmähenkeen ja oppimiseen. Musiikkia oli ala-asteella reilusti enemmän kuin tavallisilla luokilla. Välitunnit kuluivat myös musisoiden bändivälitunneilla. Oppitunnin jaksoime hyvin keskittyä, koska olimme edellisellä välitunnilla saaneet purkaa energiaamme soittamalla ja laulamalla. 

Kaikki ihanat muistot musiikkiluokkien syys- ja kevät konserteista esiintymisiin ja musikaaleihin ovat jääneet mieleen. Esiinnyimme paljon eri yrityksille ja erilaisissa tapahtumissa. Saimme jatkaa yhtenä luokkana ala-asteelta yläasteelle. Musiikkiluokka oli koulussamme ainut luokka, joka siirtyi yhtenäisenä luokkana yläasteelle. 

Viimeinen koulupäivä peruskoulussa (MU=musiikkiluokka)

Musiikkiluokka antaa hyvän ponnahduslaudan jatko-opintoihin musiikki-alalle. Meidän musiikkiluokastamme vain muutama haki peruskoulun jälkeen musiikkilukioon tai jatkoi ammatillisiin opintoihin musiikin pariin. Sain yhdeksännellä luokalla musiikkiluokan stipendin etäajan musisoinnista. Musiikin opettajani toivoi, että jatkaisin musiikin harrastamista jollain tavalla tulevaisuudessa. Tällä hetkellä en harrasta musiikkia vapaa-ajallani, mutta koen hyötyneeni musiikkiluokasta. Koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja missä yllättävissä tilanteissa musiikin osaamisesta on hyötyä.

Olen todella kiitollinen, että sain käydä peruskoulun musiikkiluokalla. Toivon, että oppilaiden eriytymisen ja epätasa-arvoon liittyvät kysymyksen saadaan ratkaistua jollain muulla tavalla kuin poistamalla painotusluokat kouluista. Koen tärkeäksi, että oppilaat saavat kehittää omaa osaamistaan. Mielestäni taide- ja taitoaineiden, erityisesti musiikin, opetusta tulee lisätä peruskouluissa, koska musiikilla on positiivisia vaikutuksia oppimiseen. Tämä onnistuu joko lisäämällä opetussuunnitelmaan jokaiselle oppilaalle pakollisia musiikin opintoja tai lisäämällä valinnaisten aineiden määrää. Tämän lisäksi olisi tärkeää, että jokaisella olisi mahdollisuus hakea painotetulle luokalle perheen taustasta tai varallisuudesta huolimatta. Olisi tärkeää, että painotetuille luokille ei olisi vaatimuksena urheilulajin tai musiikin harrastamista maksullisessa harrastustoiminnassa vaan oppilaan motivaatio ja kehitys ratkaisisivat valinnat.

Avatar photo
Anni Sohlstén