The Baltic Sea Project – kansainvälinen Itämeri-hanke rikkoo oppiainerajoja

The Baltic Sea Project – kansainvälinen Itämeri-hanke rikkoo oppiainerajoja

Itämeri on meille kaikille tuttu, ja oppitunneilla sen saastuneisuudesta on puhuttu paljon. Vuoden 2020 alussa koulussamme aloitettiin Itämeri-projekti, jonka kautta oppilaat pääsevät erilaisten kurssien ja tapahtumien kautta tutustumaan paremmin Itämereen ja sitä ympäröivään kulttuuriin.Haastattelin lukiomme äidinkielen opettajaa ja Itämeri-projektin tiedottajaa Salla Launimaata aiheesta.

Itämeri-projektin tiedottaja Salla Launimaa

1. Mistä Itämeri-projektissa on kyse?

Itämerestä: mahdollisuudesta tarkastella Itämerta ja sen aluetta eri tiereenalojen näkökulmista, kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä uusista kokemuksista. Projekti näkyy lukiossamme muun muassa teemakursseina, joihin voi tutustua opinto-oppaassa. 

The Baltic Sea Project eli Itämeri-projekti on kansainvälinen Unesco-koulujen projekti, joka yhdistää Itämeren alueen kouluja toisiinsa. Projektin keskiössä ovat ympäristökysymykset – tunnettiinhan Itämeri pitkään maailman saastuneimman merenä.

Luonnontieteet ovat siis Itämeri-projektissa tärkeässä asemassa, mutta projektissa on Itämereen laajempi tulokulma: Itämeri-projekti on historiaa, filosofiaa, taidetta, taloutta, kieliä ja kansoja. Yhteistyötä tehdään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Projektin tavoite on kasvattaa ympäristötietoisuutta Itämeren alueella ja ymmärtää ihmisten ja luonnon välisen suhteen tieteellisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia yhteyksiä.

2. Milloin Itämeri-projekti toteutetaan?

Tuusulan lukio on ollut hankkeessa mukana vuoden 2020 alusta.

3. Mikä on oma mielipiteesi Itämeri-projektista?

Mielestäni Itämeri-hankkeeseen osallistuminen on hieno mahdollisuus lukiollemme. Hankkeeseen liittyviä sisältöjä voidaan käsitellä lähes minkä tahansa oppiaineen näkökulmasta, ja toisaalta oppiainerajat ylittävät projektit kuuluvat olennaisesti tähän hankkeeseen. Olemme saaneet hankkeelle myös rahoitusta Opetushallitukselta, mikä helpottaa toimintaa.

Hankkeessa on mukana monia suomalaisia ja muista Itämeren ympärysvaltioistakin olevia kouluj,a ja hankkeeseen kuuluu myös tiede- ja yliopistoyhteistyötä. 

Olen siis innoissani hankkeesta!

4.Ovatko opiskelijat olleet kiinnostuneita hankkeesta?

Hanke alkoi lukiossamme vuoden 2020 alussa, joten toiminta on vasta käynnistymässä. Kuitenkin esimerkiksi SciCruiselle, missä teemanamme on Itämeri, lukiostamme on lähdössä yli 40 opiskelijaa, muun muassa muusikkoja, luonnontieteilijöitä ja väittelykurssilaisia.

Kevään aikana Itämeri-projektissa on tarjolla esimerkiksi ympäristöfilosofiaa, vierailu ympäristöministeriöön ja tiedepurjehdus. Lukiossamme on myös Itämeri-portfoliokurssi, jota voi tehdä koko lukio-opintojen ajan. Ensi lukuvuodelle on tarjolla Itämeri-kursseja, mikä kannattaa pitää mielessä nyt, kun ensi vuoden kurssivalintoja tehdään.

Ja jos teillä, Hyveen lukijat, tulee mieleen ideoita ja toiveita siitä, millaisia Itämeri-opintoja haluaisitte, tulkaa kertomaan ajatuksistanne!

5. Miksi opiskelijoiden pitäisi osallistua Itämeri-projektiin?

Itämeri-projektin toimintaan kannattaa ehdottomasti osallistua! Hanke mahdollistaa opintoretkiä, yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden lukioiden kanssa (niin Suomessa kuin ulkomaillakin; verkostossa on yli 165 koulua) ja oppiainerajat ylittävää opiskelua. Itämeri-opinnoissa voi tutustua uusiin ihmisiin ja oppia sellaisia, jatko-opinnoissakin tarvittavia taitoja, joita lukion peruskursseilla ei välttämättä tule vastaan. Itämeri tarjoaa monia lähestymistapoja – Itämeren ja sen valuma-alueen tilaa voi tutkia luonnontieteellisin menetelmin, voi tehdä Itämereen liittyvää taidetta, voi opiskella Itämeren alueen historiaa… mahdollisuudet ovat lähes loputtomat. Toimipisteessämme on suunnitteilla monenlaisia kursseja, ja kuten sanoin, ideoita ja toiveita otetaan myös vastaan.

Itämeri on nyt käytävän ilmastokeskustelun vuoksi ehkä tärkeämmässä roolissa meidän kaikkien elämässä. Sanna Marinin hallitus on vastikään nostanut ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossaan esille kolme uutta uhkakuvaa Suomelle: ilmastonmuutoksen, pakolaiset ja pandemiat. Itämeri-projekti mahdollistaa halutessamme ajankohtaisten kysymysten käsittelemisen yhteistyössä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

6. Mitä toiveita tai odotuksia sinulla on projektia kohtaan?

Odotan projektin tekevän näkyvämmäksi Itämerta monesta näkökulmasta ja lisäävän ymmärrystä siitä, että Itämeri on sitä ympäröiviä valtioita ja ihmisiä yhdistävä tekijä niin taloudellisesti, kulttuurillisesti kuin maantieteellisestikin. Toivon, että olemme lukiona – niin opiskelijat kuin opettajatkin – aktiivisesti osallisina tekemässä Itämeren asiaa ja yhteistyötä todeksi ja tapahtuvaksi. Tässä projektissa on mahdollisuus vaikuttaa.

Lisätietoa projektista:

http://www.b-s-p.org/home/ (Projektin yhteiset sivut)

https://sites.google.com/edu.tuusula.fi/bsp (Tuusulan lukion omat Itämeri-projekti sivut)

https://web.tuusula.fi/opintoopas2016/ukk/index.tmpl?sivu_id=9329 (Projektin kurssikuvaukset)

Avatar photo
Riina Kajava